Kuula Teda

Kuidas järgid sina käsku -#Kuula Teda?

Õde Jean B. Bingham õppis kuulma Jeesuse Kristuse häält sooja, trööstiva kinnituse kaudu, et ta teeb seda, mis on õige. See tunne on üks viis, kuidas ta Teda kuulas. #KuulaTeda 

Pühakirjades on Jumal korduvalt tutvustanud oma Poega Jeesust Kristust konkreetse kutsega: „Kuula Teda.” Kuidas me kuuleme Issanda häält? Kuidas võime kuulda Teda paremini ja sagedamini? Kuidas Tema hääl kõlab ja kas võime olla kindlad, et kuuleme seda tegelikult?

Pühakirjades on Jumal korduvalt esitlenud oma Poega Jeesust Kristust erilise kutsega „Kuula Teda”. Kuidas kuuleme Issanda häält? Kuidas võime teda paremini ja sagedamini kuulda? Kuidas Tema hääl kõlab ja kas võime olla kindlad, et kuuleme seda? Siin on neli viisi, kuidas kuulata.  #KuulaTeda

Pühakirjades leidub vähe imelisi juhtumeid, mil meie Taevane Isa tutvustab isiklikult oma Armastatud Poega Jeesust Kristust, kutsudes meid sõnadega „Kuula Teda!”
Täna antakse see, meie Taevase Isa kõige tähtsam kutse kuulata Issanda häält ja järgida Tema õpetusi, meile.