Piirkonna juhtide sõnum

Igal nädalal on meile antud võimalus mõtiskleda Jumalaga sõlmitud lepingute üle. Kui võtame vääriliselt sakramenti, siis pühendame end uuesti ja püüame alati Jeesust Kristust meeles pidada ning võtta Tema nime enda peale.
Enne piirkonna seitsmekümneks kutsumist seisin silmitsi ühe oma usuteekonna kõige väljakutsuvama etapiga.
Võime hingamispäeva muuta rõõmuks, teenides teisi, eriti neid, kes ei tunne end hästi või kes on üksikud või vajavad abi. Nende vaimude ülendamine ülendab ka meie omi.
Tehkem usinalt tööd, et oma vaimu ette valmistada, treenida ja toita, just nagu me teeme seda oma kehaga
Kui me valmistame oma südame ette tänulikult ja rõõmsas ootuses, et Issand selle murest vabastaks, siis võivad üldkonverentsid muutuda üheks parimaks ajaks aastas
Õpi tundma Jeesust Kristust ja lase Tal oma elu ülendada.
Ma tean, et tema poeg, Jeesus Kristus lunastas meie patud. Ma luban teile, et kui te palvetate, uurite pühakirju, teenite teisi, sõlmite Issandaga lepinguid ja tunnistate Temast, siis saate te veel paremini tundma oma Päästjat Jeesust Kristust.
Positiivne muutus algab igaühest meist ja meie soovist anda omaenda panus, olla südamelt ja meelelt üks, elada õigemeelselt ja teadlikult hoolitseda vaeste ning abivajajate eest.
Oleme kõik vennad ja õed, igaüks meist armastava Taevase Isa laps. Tema poeg, Issand Jeesus Kristus, kutsub meid kõiki Tema juurde minema ega tõrju tagasi
Teine jumalik ja muutumatu tõde on see, et meie vend ja Päästja Kristus lepitas kogu inimkonna üleastumised iga inimese eest, nende päritoluriigist, rassist või usutunnistusest sõltumata
Kristus on „parema lepingu vahemees”. See leping võimaldab rahuldada nii seda, mida nõuab õiglus, kui ka seda, mida nõuab halastus.