Piirkonna juhtide sõnum

Kristus on „parema lepingu vahemees”. See leping võimaldab rahuldada nii seda, mida nõuab õiglus, kui ka seda, mida nõuab halastus.