Sotsiaalabi ja enesega toimetuleku vahendid

„Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!“ (Johannese 10:10)