Põhja-Euroopa piirkonna fookus

Me soovime, et kõik õpiksid tundma Jeesust Kristust

  • Mida on vaja teha teie organisatsioonis (vaias, koguduses, kvoorumis, juhatuses, klassis, perekonnas jne), et aidata inimestel õppida tundma Jeesust Kristust?
  • Mida on vaja teha teie organisatsioonis, et aidata teistel saada osa oma järgmisest talitusest?
  • Mida on vaja teha teie organisatsioonis, et aidata pealekasvaval põlvkonnal (Algühing, noored, noored täiskasvanud, misjonärid) õppida tundma Jeesust Kristust?

Põhja-Euroopa piirkonna juhatus