Kohalikud artiklid

Pöörduge Tema poole, kes suudab anda uut energiat, käivitada ja uuendada. Ülistage Jeesust Kristust, ammutage jõudu ja lohutust muusika ja inspireeritud sõnade kaudu.
Kogunege inimestega üle kogu maailma, et Jumalale lähemale jõuda.
Osalege sellel ülemaailmsel õppimise ja usu kogunemisel ning saage isiklikku juhatust.
Tulge ja saage osa üldkonverentsist, ülemaailmsest usukogunemisest. Kuulake inspireeritud lootuse, rahu ja armastuse sõnumeid.
Vaatamata sellele, et elame pidevalt muutuvas maailmas, on Jumala armastus ja juhatus alati meie jaoks olemas.
Kõikidest Jumala loodutest oled Sina Talle kõige tähtsam.
Jumala ja Tema Poja, Jeesuse Kristuse vahelise suhte mõistmine võib aidata meil tugevdada meie enda sidet Päästjaga.
Kõik meie ümber viitab Jumala olemasolule. Aga kuidas mõjutab see meie elu?

Eelseisvad sündmused