Kohalikud artiklid

Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht Аlma 32:12–13. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Kas te tahaksite teada, kuidas saada Jeesuse Kristuse jüngriks? Kuulake noori üle kogu maailma, kui nad jagavad, kus nad leiavad oma pühad paigad.
Tabernaaklikoor ja Templiväljaku orkester esitavad Janice Kapp Perry laulu „Lapse palve”.
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht Alma 5:49-50. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht 1. Nefi 17:49, 51. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht 2. Nefi 2:27. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Tabernaaklikoor ja Templiväljaku orkester esitavad Clara W. McMasteri armastatud lastelaulu „Õpeta kõndima valguses mind”, millele on seade teinud Mack Wilberg.
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht 1. Nefi 17:3. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?