Kohalikud artiklid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverents toimub iga kuue kuu tagant. Sellelt lehelt leiate kokkuvõtte 2021. aasta sügisese üldkonverentsi uudistest ja teadaannetest.
„Ma luban, et kui [otsite vastuseid] siiralt ja järjekindlalt Issanda ajakava ja Tema tahte järgi, siis leiate küsimustele ja muredele, millega elus silmitsi seisate, alati vastuseid,” ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.
Kutsume teid osalema Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsil, mis toimub 2.–3. oktoobril 2021. Liituge miljonitega kogu maailmas, et kuulda elavatelt prohvetitelt ja apostlitelt sõnumeid Päästjast Jeesusest Kristusest.
Kuidas mina Teda kuulen? #KuulaTeda: Vanem D. Todd Christofferson
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegadest alates on liikmed kokku puutunud haigestumiste, haiguste ja pandeemiatega, rääkis ajaloolane Richard E. Turley jr.
Instituudi tunnid
Kuidas teie Teda kuulate? #KuulaTeda President Henry B. Eyring räägib, et mõnikord kuuleme Teda teiste nõu ja juhatuse kaudu. #KuulaTeda
„Me võime selle sõja võita, kui kõik järgivad meditsiiniekspertide ja valitsusjuhtide tarku ja läbimõeldud soovitusi.”

Eelseisvad sündmused