Kohalikud artiklid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed abielluvad ehk saavad pitseeritud templis ajaks ja kogu igavikuks, mitte ainult, kuni surm nad lahutab.
Aja jooksul on paljud usundid ehitanud templeid, vaadake, kuidas need jätkuvalt inimesi taevaga ühendavad.
Heitke pilk Washington D.C. templisse. Leia lisateavet selle kohta, kuidas iga inimene on tõeliselt Jumala laps, kuidas pered saavad igavesti koos elada ja kuidas me kõik saame elada koos Jeesuse Kristusega.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed kannavad aluspesu, mida nimetatakse templipesuks. See riietus on mõeldud selleks, et aidata viimse aja pühadel Jumalat meeles pidada.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed usuvad, et templid on kõige pühamad paigad maa peal. Kui tempel ehitatakse, korraldatakse avatud uste päev ja igaüks võib sinna sisse minna.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed teevad ristimisi oma surnud esivanemate eest, et ka nemad saaksid Jeesuse vastu võtta.
Tehke vanem Bednari ja vanem Rasbandiga ringkäik Itaalia Rooma templis. Selles Issanda kojas sõlmivad inimesed lepinguid Jumalaga ja saavad õnnistusi nii isiklikult kui ka perekonnana.
Jeesus vastab prohvet Nefi palvele ja ilmub talle ja teistele jüngritele muistsel Ameerika mandril. Issand ütleb Nefile, et Tema Kirikut tuleb kutsuda Tema nime järgi, nii nagu Tema järgijaid tuntakse Tema nime järgi.