Kohalikud artiklid

„Ma luban, et kui [otsite vastuseid] siiralt ja järjekindlalt Issanda ajakava ja Tema tahte järgi, siis leiate küsimustele ja muredele, millega elus silmitsi seisate, alati vastuseid,” ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.
Kuidas mina Teda kuulen? #KuulaTeda: Vanem D. Todd Christofferson
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegadest alates on liikmed kokku puutunud haigestumiste, haiguste ja pandeemiatega, rääkis ajaloolane Richard E. Turley jr.
Instituudi tunnid
Kuidas teie Teda kuulate? #KuulaTeda President Henry B. Eyring räägib, et mõnikord kuuleme Teda teiste nõu ja juhatuse kaudu. #KuulaTeda
„Me võime selle sõja võita, kui kõik järgivad meditsiiniekspertide ja valitsusjuhtide tarku ja läbimõeldud soovitusi.”
„Ehkki kogudusehooneid saab täita vaid pooles ulatuses ja sinna saavad koguneda peamiselt need, kes on olnud pikemat aega sakramendita, on see ikkagi suur õnnistus. Tavapäraste toimingute juurde naasmine on tabanud eestlasi imetoreda üllatusena. Vahepealne aeg on andnud meile suurepärase võimaluse eemaldada Päästja abiga oma elust vana prügi”
kaheosalise veebisemianride seeria autismist

Eelseisvad sündmused