Kohalikud artiklid

Talvesemestrile registreerumine kestab kuni 31. detsembrini 2021. BYU-Pathway Worldwide pakub ligipääsetavat võimalust vaimse alusega ülikoolikraadi väljateenimiseks veebis taskukohase hinnaga.
19. oktoobril 2021 esinesid Ameerika Ühendriikides Provos Brigham Youngi ülikoolis (BYU) toimunud kahepäevasel konverentsil „Islamimaailm täna: probleemid ja perspektiivid” kaks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku apostlit, vanem David A. Bednar ja vanem Gerrit W. Gong.
Kuidas teie Teda kuulate? #KuulaTeda. Vanem Ronald A. Rasband räägib, et me võime kuulda Teda läbi õhutuste, mida saame pühakirju lugedes. #KuulaTeda
„Ma luban, et kui [otsite vastuseid] siiralt ja järjekindlalt Issanda ajakava ja Tema tahte järgi, siis leiate küsimustele ja muredele, millega elus silmitsi seisate, alati vastuseid,” ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.
Kutsume teid osalema Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsil, mis toimub 2.–3. oktoobril 2021. Liituge miljonitega kogu maailmas, et kuulda elavatelt prohvetitelt ja apostlitelt sõnumeid Päästjast Jeesusest Kristusest.
Kuidas mina Teda kuulen? #KuulaTeda: Vanem D. Todd Christofferson
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegadest alates on liikmed kokku puutunud haigestumiste, haiguste ja pandeemiatega, rääkis ajaloolane Richard E. Turley jr.
Instituudi tunnid

Eelseisvad sündmused