Kohalikud artiklid

Kõik on oodatud ja kutsutud iga-aastasele üldkonverentsile kuulama sõnumeid lootusest, rahust ja igavesest elust, mis on saanud võimalikuks tänu Jeesusele Kristusele. Liituge meiega virtuaalsel ülemaailmsel jumalateenistusel.
Enne piirkonna seitsmekümneks kutsumist seisin silmitsi ühe oma usuteekonna kõige väljakutsuvama etapiga.
Kristus muutis kõike ja Ta võib muuta ka teie elu.
Tähistage naisi sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul. President Russell M. Nelson ja Abiühingu üldjuhatus kõnelevad naistele sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul.
VAATA, kuidas see video näitab Jeesuse Kristuse jüngriks olemise väge. SA võid jagada Kristuse VALGUST teistega, kui armastad ja teenid nagu Tema.
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht Alma 36:25-27. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht Аlma 32:12–13. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?
Kas te tahaksite teada, kuidas saada Jeesuse Kristuse jüngriks? Kuulake noori üle kogu maailma, kui nad jagavad, kus nad leiavad oma pühad paigad.