Kohalikud artiklid

Mormoni Raamat tunnistab Kristusest, Tema lepitusest ja sellest, mida see meie kõigi jaoks tähendab.
Armastust väljendatakse sõprade, perekondade ja põlvkondade vahel. See armastus võib tuua meid Kristusele lähemale, suurendades meie tänulikkust armastuse vastu, mida Tema meie vastu tunneb.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku vahendite ulatuslik kogum 40 Euroopa riigi jaoks on nüüd leitav ühelt veebilehelt
Kas ka teid huvitab, millele võis Jeesus viidata, kui Ta küsis Peetruselt: „Kas sa armastad mind rohkem kui need?”
Me võime järgida Jeesuse eeskuju rahunõudjana, jagades oma tõekspidamisi veendunult, kuid alati ilma viha või pahatahtlikkuseta.
Sa võid elutormide tulles olla kindel ja kõigutamatu, kui toetud oma usus Jeesusele Kristusele. See usk paneb sind igapäevaselt mõtisklema, kuidas Teda paremini järgida. Siis pead Teda alati meeles.
Õpi Jeesuse rollist Meisterõpetajana, kui pühakirjad vastavad küsimusele, kes on Kristus.
Avasta, kuidas Jeesus on Isa Ainusündinud Poeg, kui pühakirjad vastavad küsimusele, kes on Kristus.