Kohalikud artiklid

Jeesus vastab prohvet Nefi palvele ja ilmub talle ja teistele jüngritele muistsel Ameerika mandril. Issand ütleb Nefile, et Tema Kirikut tuleb kutsuda Tema nime järgi, nii nagu Tema järgijaid tuntakse Tema nime järgi.
Jeesus õnnistab ja jagab oma sakramenti inimestele muistsel Ameerika mandril. Issand õpetab neile, et nad on Iisraeli soo jääk ja kogutakse kokku vastavalt Isa lepingule.
1. aprillil 2023 peetud konverentsikõnes esitas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson kõigile konkreetse üleskutse hakata rahunõudjateks.
Prohvet Nefi ja Kristuse jüngrid lähevad välja, et koguda kokku inimesi muistsel Ameerika mandril, kuulutades, et Jeesus on neile ilmunud. Tehakse ristimisi ja Jeesus ilmub taas rahvale.
Jeesus seab sisse oma sakramendi inimeste seas muistsel Ameerika mandril. Issand õnnistab leiba ja veini ning jagab sakramenti oma ihu ja vere mälestuseks, mida valati kõigi inimeste eest.
Jeesus teenib inimesi muistsel Ameerika mandril ja tajub nende nõrkust. Täis kaastunnet nende vastu tervendab Ta nende haigeid, kutsub väikeseid lapsi enda juurde ja palvetab.
Jeesus räägib inimestele muistsel Ameerika mandril, et nad on Tema karja teised lambad, nagu on kirjas Piiblis ja millest Issand on rääkinud Jeruusalemma elanikele.
Jeesus Kristus jätkab oma õpetusi inimeste seas muistsel Ameerika mandril. Jeesuse sõnad peegeldavad mäejutlust ja õndsakskiitmisi, nagu on kirjas Matteuse evangeeliumi 5.–7. peatükis.