- Sotsiaalabi ja enesega toimetulek -

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku vahendite ulatuslik kogum 40 Euroopa riigi jaoks on nüüd leitav ühelt veebilehelt