President Oaks: kuula Teda

Kui te saate õhutuse, siis tegutsege selle ajel vaatamata sellele, kui ebatavaline see tundub olevat või kui küündimatuna te end tunnete.


Üle 50 aasta tagasi teenisin ma nõuandjana Chicago lõunapiirkonna vaia juhatuses.


Ühel õhtul oli mind kutsutud kõnelema meie piirkonna lääneosas Illinoisi osariigis Aurora linna lähedal oleva üksuse sakramendikoosolekul. See oli minu kodust umbes tunnise autosõidu kaugusel.


Kui mind kõnelema kutsuti, sain tavaliselt muljeid selle kohta, millest peaksin rääkima.


Kuid sel puhul Aurora koguduses kõnelemise kohta ei olnud ma saanud mingeid õhutusi.


Asusin teele ja mõtlesin sõites: „Millest ma kõnelen?”


Olin poolel teel Aurorasse, enne kui sain õhutuse. Järgisin saadud muljet kõneleda asjadest,
mida olin täheldanud Chicago kriminaalkohtutes.


Ma rääkisin noortest, kes toodi kohtu ette seoses mitmesuguste vargustega, sealhulgas
poevargustega, ja rääkisin, kui tõsine selline kuritegu on ja kui tõhusalt poepidajad – politsei
abil – noori õigusrikkujaid kinni püüdsid, ning mis nendest sai, kui noored sellistes süütegudes
süüdi tunnistati.


Kui ma rääkimise lõpetasin, tuli minu juurde üks ema, kes pisarsilmil mind kõne eest tänas. Ta
jutustas mulle oma noorest pojast, kes oli poes vargil käinud.


See ema ütles: „Kui sain teada, et teie täna õhtul kõnelete, ja teades teie tausta, palusin ma
Issandat, et te ütleksite midagi, mis meie poega aitaks. Ja seda te ka tegite,” lisas ta. „Ta kuulas
teid nii, nagu ta pole meid kunagi kuulanud, ja ma tänan teid Issanda Vaimu kuulamise ja selle
järgimise eest.”


Kui te saate õhutuse, siis tegutsege selle ajel vaatamata sellele, kui ebatavaline see tundub
olevat või kui küündimatuna te end tunnete. Tegutsege selle ajel. Sellel on põhjus. Te ei pruugi
põhjust teada, kuid kui Teda kuulete, saavad teile ja kellelegi teisele osaks õnnistused.