Kuula Teda

Kuidas järgid sina käsku -#Kuula Teda?

Kuidas teie Teda kuulate? Vanem Neil L. Andersen ütleb, et me võime Teda kuulda ja saada ilmutust ausa ja siira isikliku palve kaudu. #KuulaTeda

Kuidas teie Teda kuulate? #KuulaTeda. Vanem Ronald A. Rasband räägib, et me võime kuulda Teda läbi õhutuste, mida saame pühakirju lugedes. #KuulaTeda

Kuidas teie Teda kuulete? #KuulaTeda Vanem Quentin L. Cook ütleb, et Issand on valmis andma meile vastuseid ja mõistmist, kui me #KuulaTeda.

Kuidas Teie teda kuulate? Vanem Ulisses Soares räägib, et Issand on valmis meid suunama, kui me Teda kuulame. #KuulaTeda

Kui te saate õhutuse, siis tegutsege selle ajel vaatamata sellele, kui ebatavaline see tundub olevat või kui küündimatuna te end tunnete.

Õde Joy D. Jones räägib, et kui me Teda kuulame, võime saada Issandalt juhatust, kuidas teisi aidata.

Õde Jean B. Bingham õppis kuulma Jeesuse Kristuse häält sooja, trööstiva kinnituse kaudu, et ta teeb seda, mis on õige. See tunne on üks viis, kuidas ta Teda kuulas. #KuulaTeda 

Pühakirjades on Jumal korduvalt tutvustanud oma Poega Jeesust Kristust konkreetse kutsega: „Kuula Teda.” Kuidas me kuuleme Issanda häält? Kuidas võime kuulda Teda paremini ja sagedamini? Kuidas Tema hääl kõlab ja kas võime olla kindlad, et kuuleme seda tegelikult?

Pühakirjades on Jumal korduvalt esitlenud oma Poega Jeesust Kristust erilise kutsega „Kuula Teda”. Kuidas kuuleme Issanda häält? Kuidas võime teda paremini ja sagedamini kuulda? Kuidas Tema hääl kõlab ja kas võime olla kindlad, et kuuleme seda? Siin on neli viisi, kuidas kuulata.  #KuulaTeda

Pühakirjades leidub vähe imelisi juhtumeid, mil meie Taevane Isa tutvustab isiklikult oma Armastatud Poega Jeesust Kristust, kutsudes meid sõnadega „Kuula Teda!”
Täna antakse see, meie Taevase Isa kõige tähtsam kutse kuulata Issanda häält ja järgida Tema õpetusi, meile.