Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna kogudus

Tallinna kogudus

KIRIKU KOOSOLEKUD TOIMUVAD PÜHAPÄEVITI 11.00-13.00

11.00 Sakramendikoosolek (jumalateenistus)
12.10 Pühapäevakool (klassid erinevas vanuses õpilastele) ja Algühing (1. ja 3. nädal)
          või Abiühing, Preesterlus, Noored Naised, Noored Mehed ja Algühing (2. ja 4. nädal)

TELEFON:

Kogudus: 677 4780

Faks: 677 4781

Misjonärid: 55512130