Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Pärnu kogudus

Põhja 3, Pärnu

Pärnu kogudus

Pärnu kogudus
Põhja 3

KIRIKU KOOSOLEKUD TOIMUVAD PÜHAPÄEVITI 11.00-13.00

11.00 Sakramendikoosolek (jumalateenistus)
12.10 Pühapäevakool (klassid erinevas vanuses õpilastele) ja Algühing (1. ja 3. nädal)
          või Abiühing, Preesterlus, Noored Naised, Noored Mehed ja Algühing (2. ja 4. nädal)

TELEFON:

Telefon/Fax:    444 7752

Misjonärid:      58 081 149
                       55 512 145