Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Narva kogudus

Hariduse 18, Narva

Narva koguduse kohtumispaik

Narva kogudus
Hariduse 18

KIRIKU KOOSOLEKUD TOIMUVAD PÜHAPÄEVITI 12.00-14.00

12.00 Sakramendikoosolek (jumalateenistus)
13.10 Pühapäevakool (klassid erinevas vanuses õpilastele) ja Algühing (1. ja 3. nädal)
          või Abiühing, Preesterlus, Noored Naised, Noored Mehed ja Algühing (2. ja 4. nädal)

Telefon/Faks:  357 1507

Misjonärid:     55 512 138