Varssavi, Poola

Vanem Uchtdorf ütleb ukraina pagulastele Poolas, et Jumal on koos nendega.

Ta ütleb, et nad on maailmale eeskujuks headuses, otsustavuses ja valguses.

Vanem Dieter F. Uchtdorf Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist jagas pühapäeval, 10. aprillil 2022. aastal Poolas ukraina pagulastega sõnumit Kristuse-kesksest lootusest.

Apostel, kes oli ise teise maailmasõja ajal kaks korda pagulane olnud, jagas kogu päeva jooksul Kiriku liikmetega Kristuse valgust ja lootust. Varssavis spetsiaalselt pagulastele mõeldud pühalikul koosolekul luges ta Uuest Testamendist pühakirjakohta, mis räägib otseselt pagulaste raskest olukorrast. Näiteks küsib apostel Paulus Roomlastele 8. peatükis: „Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, või alastiolek, või häda, või mõõk?” Ta vastas, et miski ei „või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses”.

Vanem Uchtdorf ütles ukraina pagulastele, et see pühakirjakoht on „sama tõene ja aktuaalne praegu kui 2000 aastat tagasi. Ja see on olnud tõene ka paljudel vahepealsetel aegadel. ‥ Kui keskendute Jeesusele Kristusele, keskendute sellele, mis annab teile rahu südamesse, et saada sellest tervena läbi, nii et saate oma lastele naeratada. Ja kui teie abikaasa, teie isa, teie sõber ei ole teiega koos, saate nende peale mõelda ja nende eest palvetada. Ja kui taas kokku saate, siis ütlete: „Ma teadsin, et kohtume, sest ma usun, et meie kõigi elus juhtuvad taas head asjad.” Ja teile saavad osaks head asjad.”

Saksa päritolu apostel viitas ka loole, kuidas Jeesus murelike jüngrite palvel tormi ja merd rahustas (vt Markuse 4).

„Järsku tõusis torm, nagu teie torm praegu,” ütles vanem Uchtdorf. „[Mida ütles Jeesus] oma apostlitele [pärast tormi rahustamist?] „Kuidas teil ei ole usku?” Kuid ajal, mil paat on uppumas, on raske uskuda. Aga nii Ta ütles. Ja Ta rahustas mere. Seega said nad õppetunni, et neil peab olema usku.”

Seejärel võrdles vanem Uchtdorf pagulaste olukorda jüngrite olukorraga Tibeeria merel pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist (vt. Johannese 21). Apostlid olid muserdatud. Nende Messias oli surnud. Nad ei teadnud, mida teha.

„Kõik oli lõppenud. Nende halvimad ootused olid saanud tõeks. Ma ei suuda ette kujutada, mida nad tundsid – samamoodi nagu ma ei suuda ette kujutada, mida teie [, tänased pagulased,] tunnete,” ütles vanem Uchtdorf. „Nad olid täiesti segaduses järvel, proovides kala püüda – teha seda, mida nad tundsid –, kuid ei suutnud midagi püüda. Nii võite ka teie praegu mõnikord tunda. Te ei saa teha seda, mida tavaliselt teeksite.”

Ja nii nagu Jeesus käskis neil apostlitel kalade leidmiseks oma võrgud teisele poole paati heita, võib ka põgenikel olla vaja otsida valgust ebatavalistel viisidel.

„Olge valmis kohanema,” ütles vanem Uchtdorf. „Ma tean, et Päästja armastab teid. Ta teab teie ohverdust. Ta on valmis teid oma käte ja armastusega embama.”

Apostel ütles pagulastele, et nad on „eeskujuks headuses, otsustavuses järgida vabaduse teed ning seista selle eest, mis on õige, valguseks paljudele rahvastele”. Ta ütles, et paljud inimesed vaatavad nende poole ja ütlevad: „Kui nemad suudavad seda teha, siis suudame ka meie seda teha.” Ta julgustas neid mitte alahindama oma eeskuju jõudu. „Teadke, et Jumal on teiega,” ütles ta. „Ta õnnistab teid. Ja lõpuks heastab Ta kõik, nagu Ta alati teeb. Võib-olla mitte meie ajakava järgi. Aga kindlasti Tema ajakava järgi.”

Vanem Uchtdorf kutsus pagulasi üles võitma viha armastusega, vastama vihkamisele headusega ja ületama valesid tõega.

„Minge läbi elu ja usaldage Jumalat ning uskuge Temasse,” ütles ta. „Ma õnnistan teid, et te näeksite, kuidas Issanda käsi juhib teid läbi selle elu.”

Vanem Uchtdorfi abikaasa Harriet kõneles samuti pagulastele. Ta ütles: „Ma tean, et Taevane Isa on teist teadlik. Ma tean, et Jeesus Kristus armastab teid, igaüht teist. Ta tõesti armastab teid ‥ te ei ole üksi.”

Üks pagulane, Maryna Bovt, ütles, et vanem Uchtdorfi külaskäik oli „suur toetus kogu Ukraina rahvale”. Apostli kohalolek aitas tal näha, et Kirik ei märka mitte ainult oma rahva vajadusi, vaid ka tundeid.

Maryna ütles ka, et vanem Uchtdorfi kommentaarid on võti, mis aitab tal vastu pidada eelseisvatel paljunõudvatel päevadel.

„Teate, on väga raske armastada kõiki, mõista kõiki, kui meie inimesed kannatavad,” ütles ta. „Ma saan aru, et ainus võimalus on olla osa Kristusest.”

Pühad Poolas abistavad Ukrainast pärit pagulasi toidu, vee, ravimite, peavarju ja muude vajadustega.

Varssavi mees Marcin Kulinicz lõi Facebooki lehe, kus on nüüdseks 9000 inimest, kes pagulasi toetavad. Praeguseks on tema rühm kogunud piisavalt varusid kuueks saadetiseks Lvivi ja Kiievisse. Ta ütles, et sel pimedal ajal on võimalik näha Jumala kätt, sest inimeste usaldus on kasvanud.

„Inimesed peavad üksteist sõja ajal rohkem usaldama. ‥ Ma pidin usaldama paljusid teisi,” ütles ta. „Ja paljud inimesed usaldasid mind, mõnikord koguni oma eluga – kui ma tõin pagulasi siia Poolasse – ja oma lähedaste eluga. Ma kandsin teiste inimeste naisi ja lapsi.”

Marcini sõnul on oluline meeles pidada, et pagulaste abistamine on maraton, mitte sprint.

„Sõjaaja pagulastega tegelemine ja sõjaaegne ümberasumine on pikaajaline jõupingutus,” rääkis ta. „Paljud inimesed kipuvad keskenduma vabatahtlikule tööle ja varude annetamisele – ja see on suurepärane. Kuid see on olukord, mis kestab aastaid, ja me peame selleks valmis olema.”

Teine vabatahtlik, Agnieszka Mazurowska Varssavist, ütles, et tal on hea meel aidata ja kuulata.

„Ma saan aru, et aitamine tähendab inimeste armastamist. Ja ma armastan kõiki inimesi kogu maailmas,” ütles ta. „Seega, kui ma näen üksikema oma lastega või kui ma näen enda ees rasedat naist, siis tunnen, et mul on tema ja nende vastu palju armastust ja ma pean neid toetama. See on minu kohus. Ma usun Kristusesse, seega püüan elada nagu Tema ja käitun vastavalt.”