Valgusta maailma üks inimene korraga. Jõulud

„Teie olete maailma valgus” (Matteuse 5:14). 

Kui Jeesus Kristus sündis, kuulutasid inglid: „Maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel.” (Lk 2:14) Sel jõuluajal jääb lubadus samaks. Kui armastame ja teenime iga päev nii, nagu Jeesus seda tegi, võime lõpetada 2020. aasta lootusrikkalt.

 

Video 'Kristuslaps'

See film Jeesuse sünniloost kirjeldab kaunis üksikasjalikult pühi sündmusi, mida kirjeldatakse Piiblis Jeesuse sünni kohta üle 2000 aasta tagasi. Rännake koos Joosepi ja Maarjaga Naatsaretist Petlemma. Olge tunnistajaks karjaste aukartusele Juudamaa tasandikel. Tundke hommikumaa tarkade rõõmu, kui nad põlvitavad maailma valguse ees –meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ees.

 

Igapäevane teenimiskalender

pilt3

Laadige alla kalender PDF (1.48 MB)

Laadige alla kalender JPG (1.08 MB)

Kui teenime teisi nii, nagu Jee sus seda tegi, võime lõpetada 2020. aasta lootusrikkalt. Vaadake seda kalendrit inspiratsiooni saamiseks, kui kasutate igat päeva uue võimalusena maailma valgustada. #ValgustaMaailma