Uued vahendid noortele 2020. aastal

Noored pühapäevakoolis

2020. aasta toob Kiriku noortele Eestis kaasa suuri õnnistusi. Meie noored on juba aastaid valmistanud ette ja viinud läbi õpetusi oma kvoorumites ja klassides, kuid alates 2020. aastast on see muutunud veelgi lihtsamaks. Nimelt on ilmunud eestikeelne juhend noortele „Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele”. See selgitab kvoorumite ja klasside koosolekute eesmärki: „Me õpime, mis töö on Jumal meile teha andnud, ja organiseerime oma kvoorumi ja klassi liikmeid tegema seda tööd oma kodudes, Kirikus ja kogukonnas.” Samuti aitab uus juhend valmistada ette kvoorumite ja klasside juhatusi täitma oma kohustusi koosolekute juhatamisel. Õpetusi viivad klassis läbi nii „täiskasvanud juhid, kvoorumi või klassi juhatuse liikmed või teised kvoorumi või klassi liikmed”.

Esimene õppetund toimub juba 12. jaanuaril ja selle teemaks on „Miks on abielu ja pere olulised?”.

2020. aasta kevadel jõuab Eestisse Kiriku uus noorteprogramm, mis toob endaga suuremaid võimalusi noortele meestele ja naistele arendada planeerimis-, eesmärkide seadmise ja saavutamise ning juhtimisoskusi iganädalaste kvoorumi- ja klassiürituste kaudu. Üksikasjalikumat infot selle kohta jagame kevade lähenedes.

Edukat uut aastat Kiriku noortele Eestis!