Üldkonverentsi õnnistused

Vanem Paul V. Johnson Seitsmekümnest

poiss vaatab tahvelarvutist üldkonverentsi

Konverentsid on kuulunud Kiriku juurde selle ajajärgu algusest peale. Esimene konverents peeti vaid kaks kuud pärast Kiriku asutamist. Me kohtume kaks korda aastas, et saada juhatust üldjuhtidelt ja kiriku ametikandjatelt. Neid konverentse saab jälgida nii erinevate trükiste kui elektroonikaseadmete vahendusel.  

Mu emale meeldisid üldkonverentsid. Ta lülitas alati raadio ja televiisori õigele kanalile ning keeras hääle piisavalt valjuks, et majas oli raske leida kohta, kuhu konverents ei kostnud. Ta tahtis, et tema lapsed kuulaksid kõnesid, ja küsis meilt aeg-ajalt, mis meile meelde jäi. Mõnikord läksin ma laupäevase konverentsiistungi ajal ühe oma vennaga palli mängima. Me võtsime raadio kaasa, sest teadsime, et ema võib meile hiljem küsimusi esitada. Me mängisime palli ja pidasime vahepeal vahet, et hoolikalt kuulata, et saaksime emale aru anda. Ma kahtlen, et mu ema lasi end haneks tõmmata, kui me mõlemad mäletasime juhtumisi kogu istungist sama asja.

Niimoodi konverentsi ei kuulata. Ma olen pärast seda meelt parandanud. Ma olen hakanud armastama üldkonverentse ja osalt kindlasti seepärast, et mu ema armastas elavate prohvetite sõnu. Ma mäletan, kuidas ma kuulasin ühe konkreetse konverentsi istungeid ülikooliajal täiesti üksi korteris olles. Püha Vaim tunnistas mu hingele, et Kiriku tollane president, Harold B. Lee, on tõepoolest Jumala prohvet. See juhtus enne seda, kui ma misjonile läksin, ja ma tunnistasin innukalt elavast prohvetist, kuna ma olin seda ise teada saanud.

Kui ma misjonil olin, polnud Kirikul satelliidisüsteemi, ja riigis, kus ma teenisin, ei edastatud üldkonverentsi ülekandeid. Mu ema saatis mulle istungite helikassette ja ma kuulasin neid üha uuesti. Ma hakkasin armastama prohvetite ja apostlite häält ja sõnu.

Selleks, et üldkonverentsi sõnumid muudaksid meie elu, peame olema nõus järgima kuuldud nõuandeid. Issand selgitas prohvet Joseph Smithile antud ilmutuses, „et kui te olete tulnud kokku, juhendage ja õpetage üksteist, et te võiksite teada, kuidas ‥ toimida minu antud seaduse ja käskude üksikasjades.” (ÕL 43:8) Teadmisest, kuidas toimida, siiski ei piisa. Järgmises salmis ütleb Issand: „Siduge ennast tegutsema minu ees kõiges pühaduses.” (ÕL 43:9) Valmidus õpitu alusel toimida avab uksed imelistele õnnistustele.

Iga kord, kui me kuuletume prohvetite ja apostlite sõnadele, lõikame me suuri õnnistusi. Me saame rohkem õnnistusi, kui me hetkel aru saame, ja me jätkame õnnistuste saamist kaua pärast seda, kui me algselt kuuletuda otsustasime.

Otsustage kuulata hoolikalt ja järgida, mida õpetatakse. Kuulake või lugege kõnesid rohkem kui üks kord, et nõuannet paremini mõista ja järgida. Neid asju tehes ei saa põrgu väravad teist võitu, pimeduse väed hajutatakse teie ees laiali ja taevad rappuvad teie heaks.

(Katkend vanem Paul V. Johnsoni kõnest „Üldkonverentsi õnnistused”. – 2005. a sügisene üldkonverents)