Tsirkus tuleb ju jälle

President Thomas S. Monson

Karusellid

Mu vennad ja õed, lastega koos veedetav aeg on üürike. Ärge lükake edasi nendega koos olemist. Keegi väljendas seda nii: Elage ainult homse nimel ja teil pole täna eilsest midagi meenutada.
Ma ütlen igale emale, igale isale – ole hea kuulaja! Suhtlemine on meie kiire tempoga maailmas nii oluline. Leidke aega, et kuulata. Ja teie, lapsed, rääkige oma ema ja oma isaga. Seda ei pruugi olla kerge mõista, aga teie vanemad on elanud üle paljud samad proovilepanekud, millega teie täna silmitsi seisate. Sageli näevad nad tervikut selgemini kui teie. Nad palvetavad iga päev teie eest ja neil on õigus meie Taevase Isa inspiratsioonile teile nõu ja soovituste andmisel.

Emad, jagage majapidamiskohustusi. Sageli on kergem kõik ise ära teha, kui veenda oma lapsi appi tulema, aga oma osa tegema õppimine on nende jaoks nii vajalik.
Isad, ma annan teile nõu näidata oma naise vastu armastust ja heasüdamlikkust. Olge oma lastega kannatlikud. Ärge neid liialt ära hellitage, sest nad peavad õppima maailmas ise hakkama saama.
Ma kannustan teid oma laste jaoks olemas olema. Ma olen kuulnud ütlust, et keegi pole veel surma lähenedes soovinud, et ta oleks rohkem aega tööjuures veetnud.

Mulle meeldib järgmine näide, mis on võetud Arthur Gordoni artiklist pealkirjaga „Päev rannal”.  Ta ütles: „Kui ma olin umbes 13 ja minu vend 10, lubas isa viia meid tsirkusesse. Kuid lõunaajal helises telefon: tal oli vaja all-linnas midagi pakilist korda ajada. Me olime pettumuseks valmis. Siis aga kuulsime me teda ütlemas: „Ei, ma ei tule. See asi peab ootama.” Ema naeratas, kui ta tagasi laua äärde tuli, ja ütles: „Tsirkus tuleb ju jälle.” „Ma tean,” ütles isa, „lapsepõlv aga mitte.””

Vanemad, aidake oma lastel kooli ja elukutse suhtes eesmärke seada. Aidake oma poegadel õppida kombeid ning austust naiste ja laste vastu.
President Gordon B. Hinckley ütles: „Sellisena, kuidas me uut põlvkonda kasvatame, just selline saab olema maailm mõne aasta pärast.  Kui te muretsete tuleviku pärast, siis vaadake oma laste üleskasvatamist.”
Siinkohal on õigustatud apostel Pauluse ütlus tema armastatud Timoteosele: „Ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, [vaimus], usus, meelepuhtuses.” (1Tm 4:12)

Vanemad, elage oma elu nii, et teie lapsed peaksid teie järgimist väärt eeskujuks.

(Katkend Thomas S. Monsoni 2005. a kevadise üldkonverentsi kõnest)