Templipere ootab teid, 11-aastased!

Karin Lindemann

Noored templi juures

Vanem Quentin L. Cook rääkis oma viimases konverentsikõnes, et pärast muudatust, mis lubab 11-aastastel teha ristimisi surnute eest, on ristimisel osalejate arv märgatavalt suurenenud ja 11-aastaste lisamine toob kohale rohkem perekondi. Ta tsiteeris ühte templipresidenti, kelle sõnul 11-aastased „näivad tunnetavat juba oma [noores] eas aupaklikkust läbiviidava talituse vastu ja selle talituse eesmärki. Seda on ilus vaadata!”.

Mina sain sellise kogemuse osaliseks, kui üks 11-aastane tüdruk tuli oma vanematega templisse. Ja ma võin tunnistada, et nii nagu see templipresident oli öelnud, nõnda tunnetas ka tema oma noores eas aupaklikkust läbiviidava talituse vastu ja selle talituse eesmärki. Ja seda oli ilus vaadata!

Selle aasta aprillis ristiti Tallinna koguduses kolm kaheksa-aastast tütarlast. Ei lähe kaua, kui ka nemad võtavad oma vanematel või vanavanematel käest, et nendega templisse minna. Nõnda varakult alustades kujuneb templis käimisest lastele harjumus. Pühakirjas öeldakse: „Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas!ˮ (Õp 22:6)

President Eyring ütles kevadisel üldkonverentsil järgmist: „Osal teist on kodus templifotod. .. Paljudel vanematel on võimalik käia oma perega templi juures. Mõnel võib osutuda võimalikuks osaleda .. lahtiste uste päevadel. Vanemad võivad küsida lastelt, milliseid tundeid templis või selle läheduses olemine neis tekitas.

Iga lapsevanem võib tunnistada, mida tempel talle tähendab. President Ezra Taft Benson, kes armastas templeid, rääkis sageli, kuidas ta oli vaadelnud oma ema hoolikalt templiriideid pressimas. Ta jagas mälestusi, kuidas ta poisikesena jälgis, kui ta pere kodust templisse läks. Kiriku presidendina .. tegi .. ta [templitööd] suures osas oma vanemate eeskujul.ˮ

Igaüks saab panna templifoto oma kodus nähtavale kohale, rääkida oma lastega templist ja valmistuda laste ees templireisiks. Sellega seame eeskuju igas vanuses lastele.

Tempel on õnnistuseks kogu mu perele. Meie kodune elu on stabiilsem ja rahulikum ja me oleme ühtehoidvamad kui kunagi varem. Tunnistan, et tempel – killuke taevast maa peal - saab jätta unustamatu elamuse kõigile pereliikmetele.