Tänusõnum ja lubadus Kiriku naistele 2019

President Russell M. Nelson

ühe pere naised

Mu armsad ja kallid õed! Neli kuud on möödunud sellest, kui ma kutsusin teid, et oleksite abiks Iisraeli kokkukogumisel. Kas mäletate, kuidas rääkisin teile, et Iisraeli kokkukogumine „on suurim väljakutse, suurim aade ja suurim töö maa peal praegusel ajal”? Paljud teist on selle üleskutsega energiliselt kaasa läinud. Tahaksin teile rääkida, et Issand armastab teid ja rõõmustab iga teie püüde üle.

Möödunud oktoobrist alates olen kuulnud naistelt üle maailma, kuidas nad on reageerinud minu neljale üleskutsele, et aidata Iisraeli kokku koguda. Te mäletate neid nelja üleskutset:

 1. Osaleda 10-päevases sotsiaalmeediapaastus ja hoiduda muust meediast, mis toob teie mõttesse negatiivseid ja ebapuhtaid mõtteid.
 2. Mormoni Raamat 2018. aasta lõpuks läbi lugeda.
 3. Hakata regulaarselt templis käima.
 4. Osaleda aktiivselt Abiühingus.

Ma soovin, et teaksite, et kui olete mõnes nendest üleskutsetest osalenud, siis aitate Iisraeli kokku koguda. Pole oluline, kui palju aega te neile üleskutsetele pühendate, palun teadke, et Issand peab seda meeles ja rõõmustab iga teie püüde üle.

Palusin oma Instagrami ja Facebooki kontodel, et jagaksite oma kogemusi. Oli südantsoojendav näha, et vastas üle kümne tuhande naise! Olin südamest liigutatud sellest, mida jagasite. Siin on mõned näited:

 • „President Nelson, aitäh, et kutsusite üles lugema Mormoni Raamatut. Alustasin lugemisega järgmisel hommikul. Ma ei osanud arvata, et hiljem sel nädalal diagnoositakse mul vähk. Mul on meeldinud imeliste prohvetite ja nende õpetuste seltsis aega veeta. Olen igal hommikul leidnud midagi, mis aitab mul selle haigusega võideldes veel ühe päeva vastu pidada.” – Connie
 • „Olen õppinud, et Mormoni Raamatus on palju headust. Ma tean, et see tundub küll lihtne, kuid mul on paari viimase aasta jooksul mitu sõpra Kirikust lahkunud ja see on minus palju küsimusi tekitanud. Mormoni Raamatu lugemisel Kristusele keskendumine on aidanud mul näha, kui palju see raamat tõepoolest Kristusele keskendub ja kui palju headust selles on. Olen tänulik üleskutse eest seda lugeda.” – Michelle
 • „Kui kuulsin alguses Teie üleskutset lugeda Mormoni Raamatut, mõtlesin, et see on võimatu. Mul on viis last, ma töötan ja mul oli veel palju põhjendusi. Kuid siis mõtlesin, et kui prohvet palub mul seda teha, siis ma suudan seda. Alustasin 10-päevasest sotsiaalmeediapaastu üleskutsest. Niipea kui sellega alustasin, mõistsin, et mul on aega rohkem, kui arvasin. Iga kord, kui tahtsin klikkida mõnel sotsiaalmeedia äpil, klikkisin selle asemel pühakirjaäpil ja lugesin. Kui andsin nende üleskutsete täitmisel endast parima, õnnistas see tõepoolest mu elu ja ma tundsin, et olen lähedasem oma Päästjaga ja kannatlikum oma lastega. Täna jõuan ma Mormoni Raamatu lugemisega lõpule!” – Alyssa
 • „Õppisin, et sotsiaalmeedia on ajaveetmiseks tore koht, kuid mitte koht, kust leida rahu ja õnne. Pühakirjad on ja jäävad minu jaoks selleks majakaks! – Angel
 • „Oleme abikaasaga kannatanud viljatuse all alates sellest, kui 6 aastat tagasi abiellusime. Veidi üle aasta tagasi oli mul katkenud rasedus ja just pühakirjade lugemine andis mulle jõudu, kuna tundsin, et Issand juhib meie elu ning trööstib ja annab jõudu ning juhatust sellise raske katsumuse ajal. Need isiklikud Vaimu sosistused on sellest ajast alates mulle väga südamelähedased.

  Selle üleskutse puhul pöördusin Jumala poole, paludes usus oma suurima südamesoovi – olla ema – täitumist, teades, et lõpuks usaldan ma Tema ajastust ja tahet meie suhtes, olgu see milline tahes. Kuid ma tundsin ja uskusin väga tugevalt, et pidin küsima usus – mitte kaheldes, vaid uskudes. Tundsin, et kõigest, mida mul oli Talle pakkuda ja anda, jääb väheks, kuid sellele vaatamata tegin kõike südamega. Lootsin ja tõepoolest uskusin, et Issand vastab mu palvetele, kui püüan anda endast parima, isegi kui alati jääb mul midagi puudu.

  Taevane Isa vastas minu südame igatsustele ja 17. detsembril saime teada, et ootame last. Ma usun usu väesse ja meie prohveti juhatuse järgimisse, et tänu meie usu väele Jeesusesse Kristusesse ja Tema armastamisele juhtuvad imed.” – Diana
 • „Minu 9-aastane tütar ja mina lugesime koos Mormoni Raamatut. See oli raske, kuna tema lugemisoskuse tõttu pidime liikuma edasi ääretult aeglases tempos. Tema 7-aastane õde otsustas meiega ühineda, muutes selle protsessi veelgi aeglasemaks, sest lugesime kordamööda. Pärast nädalatepikkust lugemist läks neil mõlemal juba paremini ja asjad hakkasid libedamalt minema. Mainisin oma tütardele, et nende lugemisoskus on järsult parenenud. Vanim tütar ütles seepeale kiiresti, et see oli prohveti järgimisest ja Mormoni Raamatu lugemisest tulnud õnnistus.

  Me lõpetasime lugemise mõned päevad enne jõule. Kuid kõige suurem õnnistus on näha, kuidas mu vanim tütar alates sellest, kui koos lugemise lõpetasime, nüüd igal hommikul iseseisvalt Mormoni Raamatut loeb. Tean, et väikesed ja lihtsad asjad on need, mis tugevdavad tema usku.” – Carrie

Sooviksin tänada kõiki teid, kes te mu üleskutsetele reageerisite. Teie kogemused on olnud erinevad, kuid tähendusrikkad. Olles kasutusele võtnud veelgi kodukesksema, Kiriku poolt toetatud õppekava, pidage palun meeles, et me vajame teid. Teie olete selle uue tasakaalustatud ja koordineeritud evangeeliumi õpetamise püüdluse edu võtmeks.

Õed! Ma armastan ja tänan teid! Ma luban, et teie püüdluste tulemusena avanevad teile taevad. Issand õnnistab teid suurema inspiratsiooni ja ilmutusega. Üheskoos võime teha kõik, mis meie Taevane Isa soovib, et me teeksime, et valmistada maailma Tema armastatud Poja teiseks tulemiseks.