Piirkonna juhatuse sõnum

Tänulikkus

Ma tõesti usun, et Issand armastab tänulikke inimesi ning meid õnnistatakse isegi rohkem vajaminevaga, sest oleme tänulikud

A family looking out over a beautiful lake surrounded by a forrest
Vanem Kyrylo Pokhylko, Läti
Vanem Kyrylo Pokhylko, Läti Piirkonna seitsekümmend, Põhja-Euroopa piirkond

Meie elu täitub Püha Vaimu mõjuga, kui me keskendume rohkem ja paremini meie Päästjale Jeesusele Kristusele. See juhtub, kui leiame aega, et uurida Tema elu, oleme tuttavad Tema õpetusega ja teeme ka tegelikult seda, mida Tema tegi, arendades oma elu jooksul Kristuse-sarnaseid omadusi.

On mitu versiooni ja erinevat kirjeldust sellest, kui rahvahulgale anti leiba ja kala ning inimesed said toidetud. Mulle meeldib see lugu nii, nagu see on kirjas Johannese evangeeliumis kirjakohas 6:5–14. Oli rohkem kui 5000 inimest ning Päästjale anti viis odraleiba ja kaks kalakest. Ta tänas olemasoleva eest, õnnistas toitu ja Ta jüngrid jagasid kõikidele ning „nende kõhud olid täis” (1). Sündmust kirjeldanud neljast autorist saame ainult Johannese käest teada, et Päästja „tänas” (2) olemasoleva eest, isegi kui seda ei olnud rahvahulga jaoks palju. Tal oli ainult viis odraleiba ja kaks kalakest, kuid see tehti küllaldaseks ja piisavaks kõikide kõhu täitmiseks. Minu jaoks on see suurepärane näide sellest, mis võib meie elus juhtuda, kui oleme tänulikud, kui täname olemasoleva eest. Tänulikkus on suurepärane ja peamine Kristuse-sarnane omadus, mida peame arendama, et meie elus oleks rohkem rõõmu ja et me suudaksime sagedamini näha Issanda kätt.

Christ feeding the 5000

President Nelson õpetas tänulikkuse tervendavast väest öeldes järgmist:
„Me kõik võime olla tänulikud maa ilu ja taevase hiilguse eest, mis annavad meile aimduse igaviku avarustest. Võime olla tänulikud elu kingituse, oma hämmastava keha ja meele eest, mis võimaldavad meil kasvada ja õppida.
Võime olla tänulikud kunsti, kirjanduse ja muusika eest, mis meie hinge toidavad.
Võime olla tänulikud võimaluse eest meelt parandada, otsast alustada, halba heastada ja iseloomu kujundada.
Võime olla tänulikud oma pere, sõprade ja lähedaste eest.
Võime olla tänulikud võimaluse eest üksteist aidata, hinnata ja teenida, mis muudab elu palju sisukamaks.
Võime isegi olla tänulikud katsumuste eest, millest õpime asju, mida muidu ei teaks.
Eelkõige võime olla tänulikud Jumala, meie vaimude Isa eest, mistõttu oleme kõik vennad ja õed – üks suur ülemaailmne perekond.” (3)

Two sisters hugging

Ma tõesti usun, et Issand armastab tänulikke inimesi ning meid õnnistatakse isegi rohkem vajaminevaga, sest oleme tänulikud, sest me teame kõikide oma õnnistuste allikat ja tunnustame Teda.

Tahan lõpetada järgmiste Alma sõnadega, mida ta ütles oma rahvast õpetades: „Ja ta käskis neid, et nad peaksid hingamispäeva pidama ja seda pühana hoidma ja samuti, et iga päev nad peaksid Issandat, oma Jumalat, tänama.”(4) Meil on palutud tänada Issandat üksikisikute ja peredena. Meie elu muutub, kui keskendume igapäevaselt Issandalt saadavatele õnnistustele, näeme Tema kätt oma elus ja väljendame iga päeva lõpus oma palves tänulikkust selle eest. Mormoni Raamat on täis tunnistusi sellest, et tänulikud inimesed on rõõmsad inimesed.

Olen tänulik meie armastava Taevase Isa ja Tema Poja, meie Päästja ja Lunastaja Jeesuse Kristuse ning Püha Vaimu suunava juhatuse eest ning tunnistan, et nad on tõelised.


  1. Johannese 6:12
  2. Johannese 6:11
  3. „The Healing Power of Gratitude”, novembris 2020 sotsiaalmeedias jagatud videosõnum
  4. Moosia 18:23