Üldkonverents

Kõik on oodatud ja kutsutud iga-aastasele üldkonverentsile kuulama sõnumeid lootusest, rahust ja igavesest elust, mis on saanud võimalikuks tänu Jeesusele Kristusele. Liituge meiega virtuaalsel ülemaailmsel jumalateenistusel.