Piirkonna juhtide sõnum

Oleme kõik vennad ja õed, igaüks meist armastava Taevase Isa laps. Tema poeg, Issand Jeesus Kristus, kutsub meid kõiki Tema juurde minema ega tõrju tagasi
Teine jumalik ja muutumatu tõde on see, et meie vend ja Päästja Kristus lepitas kogu inimkonna üleastumised iga inimese eest, nende päritoluriigist, rassist või usutunnistusest sõltumata
Kristus on „parema lepingu vahemees”. See leping võimaldab rahuldada nii seda, mida nõuab õiglus, kui ka seda, mida nõuab halastus.