Üritused

Vanem Dale G. Renlundil Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema abikaasal õde Ruth L. Renlundil on rõõm kõneleda kõigile Tallinna Eesti ringkonna liikmetele ja sõpradele teisipäeval, 21. mail 2024 kell 19.00–20.30.
Tähistage naisi sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul. President Russell M. Nelson ja Abiühingu üldjuhatus kõnelevad naistele sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul.
Tallinna koguduse sakramendikoosoleku QR kood
Üle 700 noore täiskasvanu teenib vabatahtlikuna Berliini eriolümpial sponsitud teeninduskonverentsi vahendusel
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku vahendite ulatuslik kogum 40 Euroopa riigi jaoks on nüüd leitav ühelt veebilehelt
Maavärina ohvrite abistamiseks kulutatakse rohkem kui 5 miljonit USA dollarit
Õde Ana Bonny on esimene Euroopast pärit liige, kes on kutsutud esindama kirikut VVO naiste õiguste komisjonis Genfis
Sellest saab teine Issanda koda Hispaanias
Ameerika Ühendriikide UNICEF-i juhid külastavad Kiriku humanitaarabiga seotud asukohti Salt Lake Citys
Kuulake, kuidas vanem ja õde Renlund räägivad noortele täiskasvanutele ajaloolistest ja isiklikest lugudest raamatus „Saints Volume 3: Boldly, Nobly, and Independent”.
Vanem Dieter F. Uchtdorf Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneleb pühapäeval, 12. juunil 2022 eriülekandel „Päästja viisil õpetamine”.
Üle Euroopa Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kogudustes vabatahtlikena teenivad naised ja mehed saavad kasu laienevast programmist, mis õpetab, kuidas abistada emotsionaalses kriisis olevaid inimesi.