Üritused

Kuulake, kuidas vanem ja õde Renlund räägivad noortele täiskasvanutele ajaloolistest ja isiklikest lugudest raamatus „Saints Volume 3: Boldly, Nobly, and Independent”.
Vanem Dieter F. Uchtdorf Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneleb pühapäeval, 12. juunil 2022 eriülekandel „Päästja viisil õpetamine”.
Üle Euroopa Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kogudustes vabatahtlikena teenivad naised ja mehed saavad kasu laienevast programmist, mis õpetab, kuidas abistada emotsionaalses kriisis olevaid inimesi.
Programmi kaheteistkümnes õppetunnis on ühendatud hariduslik, vaimne ja psühhoteraapiline lähenemine taastumisele. Selle programmi keskmes on Päästja Jeesus Kristus ja Tema lepituse tervendav jõud.
Ta ütleb, et nad on maailmale eeskujuks headuses, otsustavuses ja valguses.