Super võimalus – super hetk super kohas!

Sel erilisel superlaupäeval külastasid meie noored Helsingi templit

Noored templi juures

Superlaupäev on Kiriku haridussüsteemi üritus, et toetada seminari ja instituudi noorte omavahelisi suhteid ja vaimset arengut. Tavaliselt toimub see õppeaasta jooksul kord kvartalis. Eelmisel aastal oli üritus järgemööda eri kogudustes, et toetada eri koguduste noori ja ka Abiühingu ning Vanemate kvoorumi teenimisvõimalusi, kuna lõunasöögi saavad valmistada noortele just nemad.

Sel aastal, mil Tallinna kogudusehoone on ümberehituseks suletud ning ka ringkonna juhatusel on olnud laual kõiksugu erinevaid väljakutseid, otsustasime vaadata kastist välja. Kas superlaupäeva võiks korraldada ka reedel? Kas superlaupäev võiks olla ka koolivaheajal? Kas superlaupäev võiks toimuda ka väljaspool Eestit? Kas poleks tore kaasata ka tulevasi seminariõpilasi? Mis oleks parem koht vaimseks arenguks kui mitte tempel?

Ja nii me reede, 26. aprilli õhtul Helsingi templi võõrastemajas ühise söömisega alustasimegi. Kuigi superlaupäeva kava on noortele teada, lubasime neile kahte üllatust. Mitte just tihti ei saa ürituse vaimseks mõtteks ja õpetuseks templisse minna. Aga sel erilisel superlaupäeval me pärast söömist just sinna templi presidentkonna nõuandjaga kohtumiseks suundusimegi.

Kes võib saada päästetud? Milleks meile Mormoni Raamat? Kuidas Issanda käsi imeliselt erinevate inimeste elu puudutab? Tempel kui eriline ehitis erilises asukohas erilisel eesmärgil; templis tehtav teenimistöö – läbi nende küsimuste, mõtiskluste ja lugude võisime tunda Püha Vaimu tasast puudutust ning toetust, lohutust ja julgustust. On selge, et Issanda koda ja seal käimine ei võta inimestelt küsimusi ega muresid, katsumusi ega väljakutseid. Ära ei võta, aga igavikulist perspektiivi, selgust ning mõistmist ja vastupidamiseks kindlust ning rahu annab küll. Noored said vastata küsimustele ja esitada küsimusi ning kindlasti võimaluse kuulda selle erilise koha kohta enamat, kui nad seni teavad.

Tagasi templi võõrastemajja suundudes võtsime õpitu kinnistamiseks ette Kuldvillaku mängu. Selle õppeaasta pühakiri Õpetus ja Lepingud on õppeaasta jooksul toonud lisaks evangeeliumi põhimõtetele meie ette nii huvitavaid inimesi, kohti kui arve. Ei ole kerge neid kõiki õiges järjekorras mäletada, aga kahel võistkonnal oli selles tasavägises mängus äärmiselt lõbus ühiselt enda tarkuse varasalvedes kaevata, et näha, mis on selgeks saanud, mis vajab veel kordamist.

Kiriku ajaloost õppimine on eriline võimalus, mis aitab mitte ainuüksi meeles pidada neid varajasi pühasid, kes on Kiriku ülesehitamisel nii olulist rolli mänginud, vaid ka enda eluks olulisi õpetusi saada, et seda täisväärtuslikumalt elada. Selle erilise superlaupäevaga ei õppinud noored ainult Kiriku ajaloost, vaid osalesid ka ise selle ajaloo uute peatükkide kirjutamises. Ja see on supervõimalus!