Sõnum president Russell M. Nelsonilt

Kallid vennad ja õed! Me elame märkimisväärsel ajal, mil võime pidevalt näha Issanda kätt Tema laste elus.  Meie Taevane Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus tunnevad meid, armastavad meid ja vaatavad meie üle.  Selles võime kindlad olla.

         Samal ajal, nagu te vast kõik teate, seisame ülemaailmse Kirikuna silmitsi ainulaadsete katsumustega.  COVID-19 ja sellest tulenev haigus on mõjutanud tuhandeid elusid ja katkestanud tavapärase rutiini.  Me palvetame nende eest, kes kannatavad ja kes on kaotanud lähedasi.

         Pärast palvemeelset kaalumist ja sügava sooviga aidata kaasa selle katsumuse lahendamisele, oleme hiljuti teinud mõningaid ajutisi muudatusi selles, kuidas me Issandat kummardame.  Me oleme väga tänulikud teie usu, teie palvete, koostöö ja mõistmise eest.

         Need unikaalsed katsumused mööduvad aja jooksul.  Ma olen tuleviku suhtes optimistlik.  Ma tean, millised imelised õnnistused on Issandal varuks nende jaoks, kes Teda armastavad ja teenivad.  Ma näen, kuidas Tema nii mitmel viisil selle püha tööga seotud on.  Seega, leidke neil ebakindlatel aegadel tröösti Päästja lubadusest.  Ta ütles: (tsitaadi algus) „Mina, Issand, olen seotud, kui te teete, mida ma ütlen.” (Tsitaadi lõpp)

Ma luban teile, et rõõm on alati igaühe käeulatuses, kes Teda kuulab ja Tema seadusetele kuuletub.

         Vennad ja õed, palun hoolitsege iseenda ja oma lähedaste eest.  Leidke võimalusi aidata inimesi enda ümber, nii lähedal kui kaugel.  Meil on suur võimalus teenida oma ligimesi, ükskõik kus nad elavad.

Ajutised muudatused meie normaalses rutiinis võivad anda lisaaega, et kogeda, kui hinnaline võib olla kodukeskne evangeeliumi uurimine. Kasutage julgesti uusi Mormoni Raamatu videoid ja muud tehnoloogiat, et Jeesuse Kristuse evangeeliumi uurida.

Ootame innukalt üldkonverentsi.  Siis keskendume Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisele selle täiuses.  See evangeelium toob kindlat lootust ja abi rahutus maailmas.

         Ma armastan teid.  Ma palvetan teie eest. Ja luban, et leiate tröösti ja rahu, kui jätkuvalt Teda kuulate.