Sõbralt Sõbrale üritus

pilt

Lapsed vanuses 3-11, nende vanemad ja Algühingu juhatus ning õpetajad on kutsutud vaatama salvestatud üritust “Sõbralt” Sõbrale, näost näkku stiilis ülekanne lastele. Üritus koosneb muusikast, tegevustest ja samuti sõnumitest Algühingu üldjuhatuse liikmete, Vanem Ulisses Soares’i ja President Russell M. Nelson’i poolt.

Keeled:

inglise - https://youtu.be/kFrBfJKng_Y või https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/friend-to-friend?lang=eng

venekeel- https://youtu.be/AD-gjBS7_zU või https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/friend-to-friend?lang=rus