Sõber, kohustus ja Jumala hea sõna

See on lihtne ja see toimib.

Vana mees

Soovin rääkida teile Eddiest.

Eddie on eakas mees. Ta on pärit Liverpoolist, Inglismaalt. Eelmisel pühapäeval istusin ma oma poja kodus söögilauas tema vastas.

Eddie elu oli allakäigu teel. Kaks misjonäri, üks neist oli minu pojapoeg, jalutasid mööda tänavat. Nad sattusid tema peale. Ta oli purjus. Nad rääkisid temaga lühidalt ja küsisid, kas nad võiksid tulla tema juurde ja rääkida temaga, kui ta on kaine. Ta lubas neil tulla.

Nad läksid tema koju. Tema naine ei tahtnud nendega mingit tegemist teha. Kuid tema kuulas. Järgmisel korral võtsid nad endaga kaasa mehe, kes oli umbes kolm aastat varem usku pöördunud. Tema nimi oli Perry. Perryst ja Eddiest said sõbrad.

Vestluste jätkudes jättis Eddie maha alkoholi ja viskas minema oma suitsud. Kui ta sai ristitud, ei igatsenud ta enam nende asjade järele. Perry oli tema ristimisel.

Koheselt pärast tema ristimist, kutsus piiskop teda kohanäitajaks, kes aitas inimestel sakramendikoosolekul istekohta leida. Perry õpetas talle, kuidas seda teha. Eddie osales uute-liikmete klassis ja tema teadmised evangeeliumist kasvasid tohutult kui teda Jumala hea sõnaga toideti.

Eddie sai Aaroni preesterluse ja aasta pärast pühitseti ta vanemaks. Talle anti templisoovitus. Ta läks Prestoni templisse. Perry seletas talle asju, mida ta ei mõistnud. Ta on käinud templis üha uuesti ja uuesti.
Täna on Eddie Liverpooli koguduse pühapäevakooli juhataja, Siioni Liverpooli vaikonnas Inglismaal. Perry on olnud ta sõber, aidates tal mõista ja leida oma koht tema jaoks võõras kirikukultuuris. Vastutus koosolekute korraldamisel on sidunud teda Kirikuga. Uue liikme vestlused on toitnud tema usku.

See ei ole muinasjutt. Ma istusin selle mehega koos möödunud pühapäeval. Ma kuulasin tema lugu, kui ta rääkis tugevas Lancashire murdes. Eddie elus juhtus ime. Täna on ta kiriku tugev liige, sest ta kohtas misjonäre. Nad tutvustasid teda sõbraga, piiskop andis talle koheselt peale ristimist kohustuse ja teda on toidetud Issanda hea sõnaga.

See on lihtne ja see toimib. Ja selles kogu asi ongi – leida Eddie ja õpetada teda ning tuua ta Kirikusse ja teha temast ustav viimse aja püha.

Analüüsigem ennast Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena. Kas me teeme kõik meist oleneva, et kanda seda suurt vastutust, mis meil on?