Ühendkuningriik, Põhja-Euroopa

Saage tuttavaks Põhja-Euroopa piirkonna juhatusega

Kirikujuhid kutsuvad kõiki õppima tundma Jeesust Kristust ja osalema Tema evangeeliumis.

Meet the Europe North Area Presidency

7. aprillil 2022 moodustati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku uus Põhja-Euroopa piirkond, mille juhatajaks määrati vanem Hans T. Boom, esimeseks nõuandjaks vanem Scott D. Whiting ja teiseks nõuandjaks vanem Alan T. Phillips.

Põhja-Euroopa piirkonna juhatus teenib inimesi kolmeteistkümnes riigis, mis kaasab ligi 300 000 kirikuliiget. Piirkonda kuuluvad Cabo Verde, Taani, Eesti, Soome, Gröönimaa, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Norra, Portugal, Rootsi ja Ühendkuningriik. Lisaks sellele juhib Ukrainat ja Moldovat vanem Kyrylo Pokhylko oma rollis Põhja-Euroopa piirkonna juhatuse abina.

Vanem Hans T. Boom, piirkonna juhataja
Vanem Hans T. Boom, piirkonna juhataja

Vanem Boom ütles: „Meie eesmärk juhatusena on aidata üksikisikutel ja perekondadel keskenduda Jeesusele Kristusele. See eesmärk on alus kogu meie tegevusele. Esmatähtis on rõhutada, et igaüks peab tundma Päästjat. Me kutsume kõiki osalema Tema evangeeliumis.

Oleme tänulikud, et piirkonnakantselei asub taas Ühendkuningriigis, ja tunneme, et see toob õnnistusi, mis on vajalikud päästmis- ja ülendustöö jätkamiseks Põhja-Euroopas.”

Vanem Boom sündis 13. juulil 1963 Amsterdamis Hollandis. Ta teenis vabatahtlikuna põhimisjonil Inglismaa Ida-Londoni misjonil ja hiljuti Ida-Euroopa piirkonna juhatajana. Ta abiellus Ariena Johanna Broekzitteriga 1984. aastal. Neil on kolm last.

Vanem Scott D. Whiting, esimene nõuandja
Vanem Scott D. Whiting, esimene nõuandja

Vanem Whiting teenis varem nõuandjana Ida-Euroopa piirkonna juhatuses ja on teeninud ka asetegevdirektorina templiosakonnas. Vanem Whiting ütles: „Ma ootan huviga Norra Oslo ja Inglismaa Birminghami templite ehitamist ja õnnistusi, mida need toovad Põhja-Euroopa inimestele. Issanda kaudu võime leida rõõmu isegi keerulistel aegadel, eriti kui peame kinni templis antud pühadest lubadustest.” Vanem Whiting sündis Salt Lake Citys Utah’ osariigis 1. aprillil 1961. aastal. Ta abiellus Jeri Olsoniga 1984. aasta aprillis. Neil on viis last.

Vanem Alan T. Phillips, teine nõuandja
Vanem Alan T. Phillips, teine nõuandja

Vanem Phillips on alates 2016. aastast teeninud piirkonna seitsmekümne vanemjuhi ametikohal. Ta armastab kiriku noori ja usub, et on oluline anda pealekasvavale põlvkonnale kui Kiriku tulevastele juhtidele võimalus ja hääl. Ta ütles: „Ma olen olnud tunnistaja pealekasvava põlvkonna elujõulisele ja julgele usule Põhja-Euroopa piirkonnas. Ma kordan meie kiriku presidendi Russell M. Nelsoni lubadust: „Kui te peate oma lepinguid üha täpsemalt, siis olete Euroopa lootus ja olete Iisraeli lootus!”” Vanem Phillips on abielus Lindsey Phillipsiga ja neil on neli last.