Rõõmus ja kurbuses jää minuga!

Reyna I. Aburto

Teine nõuandja Abiühingu üldjuhatuses

Päike ja pilved

Üks meie armastatud kirikulaul väljendab palvet: „Rõõmus ja kurbuses jää minuga!” Viibisin kord lennukil, mis sõitis vastu suurele tormile. Aknast välja vaadates nägin meie all tihedat pilvetekki. Loojuva päikese kiired peegeldusid pilvedelt, pannes nad eredalt särama. Peagi laskus lennuk läbi paksude pilvede ja ühtäkki ümbritses meid tihe pimedus, mis pani meid unustama eredat valgust, mida olime vaid hetk varem näinud.

Mustad pilved võivad samuti moodustuda meie elus nii, et me ei näe Jumala valgust ja hakkame isegi kahtlema, kas see valgus meie jaoks enam üldse olemas on. Osa nendest pilvedest on depressioon, ärevus ning teised vaimse ja emotsionaalse kannatuse vormid. Need võivad moonutada seda, kuidas me näeme iseennast, teisi ja isegi Jumalat. Need mõjutavad naisi ja mehi igas vanuses ja igas maailmanurgas.

Mu kallid sõbrad, see võib juhtuda igaühega meist – eriti kui õnneplaani uskudes asetame endale ebavajalikke koormaid, arvates, et peame juba praegu täiuslikud olema. Sellised mõtted võivad olla heidutavad. Täiuslikkuse saavutamine on protsess, mis leiab aset terve meie sureliku elu jooksul ja pärast seda ning mis saavutatakse ainult Jeesuse Kristuse armu kaudu.

Seevastu kui me oma emotsionaalsetest raskustest avameelselt räägime ja mööname, et me pole täiuslikud, anname teistele loa jagada nende enda muresid. Üheskoos mõistame, et meil on lootust ning me ei pea üksinda kannatama.

On oluline mõista, et depressioon ei ole nõrkuse tulemus ega ole ka tavaliselt patu tagajärg. See „õitseb salajas, kuid kahaneb osaduses”. Koos võime murda läbi isolatsiooni- ja stigmapilvest, et kaoks häbikoorem ja võiks aset leida tervenemise ime.

Oma sureliku teenimistöö ajal tervendas Jeesus Kristus haigeid ja vaevatuid, kuid iga inimene pidi rakendama usku Temasse ja tegutsema, et saada Tema tervendamise osaliseks. Mõned kõndisid pikki vahemaid, teised sirutasid välja oma käe, et Tema kuuepalistust puudutada, ning mõnda pidi Tema juurde kandma, et nad võiksid terveks saada.

Järgigem Päästja rada ja suurendagem kaastunnet, vähendagem oma kalduvust kohut mõista ja lõpetagem teiste vaimsuse arvustamine. Armastusega kuulamine on üks suurimaid ande, mida saame anda, ja võime aidata kanda või kergitada raskeid pilvi, mis meie armastatuid ja sõpru lämmatavad, et meie armastuse kaudu võiksid nad taas tunda Püha Vaimu ja tajuda seda valgust, mis lähtub Jeesusest Kristusest.

(Katkend õde Reyna I. Aburto 2019. a sügisese üldkonverentsi samanimelisest kõnest.)