Eesti ringkonna konverentsil kõneldi perekondade tugevdamisest

Vanem Martino

3. ja 4. novembril toimus ringkonna konverents, kus sai kuulda julgustavaid, toetavaid ning mõtlemapanevaid kõnesid. Kahepäevasel konverentsil ühines meiega Ida-Euroopa piirkonna juhataja vanem Martino ja Balti misjoni juhataja Kirill Pokhilko.

Konverentsi läbivaks teemaks oli liikmete ja perekondade tugevdamine Jeesuse Kristuse evangeeliumis. Eesti ringkonna juhataja Tarmo Lepp kutsus meid üles tugevdama peresid mõlemal pool eesriiet, tehes pereajalootööd ja viies oma esivanemate nimesid templisse, et meie pered võiksid olla koos igavesti. „Me peaksime muutma templis käimise ja templisoovituse saamise oma elu tähtsaks osaks,” õpetas juhataja Lepp.

Vanem Martino tunnistas, et konverentsi ajal oli tunda tugevat Vaimu. Ta kutsus kõiki üles järgima Püha Vaimu õhutusi. „Kui me neid [õhutusi] kohe või päeva jooksul üles ei kirjuta,” ütles vanem Martino, „siis unustame saadud Vaimu juhatuse ja jääme ilma suurtest õnnistustest.” Tutvustades 2019. aasta uut õppekava „Tulge, järgnege mulle”, kuulutas ta, et see aitab meil mõista, et evangeeliumi õppimine on kodukeskne ülesanne, mida toetavad tegevused Kirikus. Tsiteerides Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidenti Russell M. Nelsonit, ütles ta, et uuel kodukesksel õppekaval „on potentsiaal vallandada perekondade vägi, kui iga pere seda kohusetundlikult ja hoolikalt järgib, et muuta oma kodu usu pühamuks”.

Juhataja Martino lõpetas konverentsi üleskutsega ennast mugavustsoonist välja tõsta ja kutsuda kedagi 23. detsembril endaga jõulujumalateenistusele kaasa tulema. Ta innustas meid leidma evangeeliumis rõõmu!


„Uuel kodukesksel ‥ õppekaval on potentsiaal vallandada perekondade vägi, kui iga pere seda kohusetundlikult ja hoolikalt järgib, et muuta oma kodu usu pühamuks.”

President Russell M. Nelson