Pühalik koosolek Tallinna Eesti ringkonna liikmetele

Elder and Sister Renlund

Vanem Dale G. Renlundil Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema abikaasal õde Ruth L. Renlundil on rõõm kõneleda kõigile Tallinna Eesti ringkonna liikmetele ja sõpradele teisipäeval, 21. mail 2024 kell 19.00–20.30. 

https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/98922210284?pwd=MHVRTHRvYnJSV0hFdG1BSHk0Snp4dz09


Божественный час для членов Церкви Таллинского Эстонского округа

Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, и его супруга, сестра Рут Л. Ренланд, с радостью обратятся ко всем членам и друзьям Церкви Таллинского Эстонского округа 21 мая 2024 г., во вторник, с 19:00 до 20:30. 

https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/98922210284?pwd=MHVRTHRvYnJSV0hFdG1BSHk0Snp4dz09