Prohvet kutsub paastuma suurel reedel, et saada leevendust COVID-19 viirusele

„Palvetame üheskoos tervenemise nimel kogu maailmas”

President Nelson

President Nelson kutsus kõiki kogu maailmas paastuma ja palvetama, et saada leevendust COVID-19 viirusele. (Eelmine paast COVID-19-le leevenduse saamiseks toimus 29. märtsil 2020.) See ülemaailmne paast toimub suurel reedel, 10. aprillil 2020.

„Jeesuse Kristuse järgijatena, kes elavad ajal, mil COVID-19 pandeemia maailmas segadust tekitab, ärme ainult räägi Kristusest ega kuuluta Kristusest ega Kristust tähistavast sümbolist. Vaid rakendame oma usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse tegudes!

Nagu te teate, peavad Kiriku liikmed üks kord kuus paastu. Paastumise õpetus on ammune. Seda on teinud piiblikangelased juba kõige varasematest aegadest peale. Mooses, Taavet, Esra, Nehemja, Ester, Jesaja, Taaniel, Joel ja paljud teised paastusid ja kuulutasid paastumisest. Jesaja kirjutiste kaudu ütles Issand: „Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?”( Js 58:6)

Seega suure häda ajal, kui haigus ulatub pandeemia mõõtmeteni, on meie jaoks kõige loomulikum asi hüüda Taevase Isa ja Tema Poja, Meistertervendaja poole, et nad näitaksid oma imelist võimu õnnistada inimesi maa peal.

Ma kutsun kõiki, kaasa arvatud inimesi, kes pole meie usku, paastuma ja palvetama 10. aprillil, suurel reedel, et praegune pandeemia saaks kontrolli alla, et meditsiinitöötajaid kaitstaks, et majandust tugevdataks ja elu normaliseeruks.

Kuidas me paastume? Tavaliselt jätame vahele kaks söögikorda ehk 24 tundi. Kuid otsustage ise, milline on teie ohverdus, kui peate meeles ülimat ohverdust, mida Päästja teie eest tegi. Palvetame üheskoos tervenemist kogu maailmas.

Suur reede on täiuslik päev, mil meie Taevane Isa ja Tema Poeg meid kuulda võtavad!”