Piirkonna pühalik koosolek noortele täiskasvanutele vanem Hollandiga  

pilt

Liituge ja vaadake piirkonna pühalikku koosolekut noortele täiskasvanutele vanem Hollandiga, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmega 7. märtsil 2021 kell 18.00.

Ülekande link: Inglise keeles – https://youtu.be/Dp8dfu3TEG0