Osalemine Euroopa Parlamendi valimistel

Valimissedeli kasti panemine

Me kutsume kõiki inimesi üles osalema eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Kuigi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on organisatsioonina poliitiliste parteide ja kandidaatide suhtes erapooletu, innustatakse liikmeid valimistel aktiivselt osalema.

Kodanikena on meil au ja kohustus valida ametikandjaid ja mõjutada avalikku poliitikat. Poliitilises protsessis osalemine mõjutab meie ühiskonda ja riiki nüüd ning tulevikus.

Me innustame viimse aja pühasid olema aktiivsed kodanikud ja kasutama oma hääleõigust.

Meie kiriku hooneid ei kasutata poliitilistel eesmärkidel ning kiriku koosolekutel ei peaks poliitilistel teemadel kõnelema või neid arutama.

Lugupidamisega

Eesti ringkonna juhatus

Siim Schneider

Erki Kõiv

Märt Baumer