Mormoni Raamatu vägi

President Thomas S. Monson

Noored uurivad Mormoni Raamatut

Me elame suurte raskuste ja pahelisuse ajal. Mis kaitseb meid tänapäeva maailmas nii laialt levinud patu ja kurjuse eest? Ei saa liialt rõhutada, kui tähtis on kindel ja vankumatu tunnistus Mormoni Raamatu kohta. Ma kinnitan, et tugev tunnistus meie Päästjast Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist juhib meid ohutusse.

Kui te ei loe iga päev Mormoni Raamatut, siis palun hakake seda tegema. Kui te loete seda palvemeelselt ja siira sooviga teada tõde, ilmutab Püha Vaim teile selle kohta tõe. Kui see on tõsi – ja ma tunnistan pühalikult, et see on, siis Joseph Smith oli prohvet, kes nägi Isa Jumalat ja Tema Poega Jeesust Kristust.

Kuna Mormoni Raamat on tõene, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Issanda Kirik maa peal ja Jumala püha preesterlus on taastatud kõikide Tema laste abistamiseks ja õnnistamiseks.

Kui teil pole veel tunnistust neist asjust, tehke, mis vajalik, et tunnistus saada. Omaenda tunnistus on neil rasketel aegadel elulise tähtsusega, sest teiste tunnistusega kaugele ei jõua. Kui tunnistus on saadud, tuleb seda kuulekusega Jumala käskudele, regulaarse palvetamise ja pühakirjade uurimisega elujõulisena alal hoida.

Ma palun tungivalt, et igaüks meist iga päev Mormoni Raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Kui me seda teeme, siis oleme võimelised kuulma Vaimu häält, panema vastu kiusatustele, saama üle kahtlustest ja kartusest ning saama oma elus taevast abi. Tunnistan sellest kogu südamest.

(Katkend Thomas S. Monsoni samanimelisest 2017. a kevadise üldkonverentsi kõnest.)

Uuri ka sina koos perega Mormoni Raamatut, järgides uut „Tule , järgne mulle” 2020. aasta õppekava.