Misjonitöö

Misjonitöö

Issanda teenimine misjonärina on püha au. See toob igavei õnnistusi inimesele ja neile, keda ta teenib (vt Õpetus ja Lepingud 18:14 –16). Missioonikutse kaasab ülesannet õpetada evangeeliumi, toetada Kiriku osakondade või üksuste tööd või teenida kohalikus kogukonnas.

Lisateavet misjonitöö kohta leiate veebilehelt:

(inglise keeles)

Milliseid misjonitöö võimalusi eksisteerib?

Iga [misjonäri] ülesanne juhindub ilmutusest, et see sobiks nii misjonäri kui ka Jumala laste vajadustega.[1] Teenida võib kas kodust eemal või kodus viibides.

Misjon kodust eemal

 • Noored mehed ja noored naised
  Vallalised mehed (vanuses 18–25) ja vallalised naised (vanuses 19–29) teenivad 18–24 kuud neile määratud misjonil. Vt Üldkäsiraamat, osa 24.2.1
 • Abielus olevad liikmed ja vallalised naised vanuses 40 aastat või vanemad
  Abielus olevaid liikmeid ja vallalisi naisi vanuses 40 aastat või vanemad võib kutsuda teenima vanemaealiste teenistusmisjonäridena, kui neil ei ole ülalpeetavaid lapsi. Tavaliselt teenivad nad 6–23 kuud. Vt Üldkäsiraamat, osa 24.2.3

Misjon kodus viibides

 • Noored mehed ja noored naised
  Mõned noored misjonärid on määratud teenima Kirikus ja kogukonnas, samal ajal kodus elades. Tavaliselt teenivad nad 6–23 kuud. Vt Üldkäsiraamat, osa 24.2.2
 • Mehed ja naised vanuses 26 aastat ja vanemad
  26-aastaseid ja vanemaid mehi ja naisi võib kutsuda teenima vanemaealisteks teenistusmisjonärideks. Nad teenivad tavaliselt 6–23 kuud. Vt Üldkäsiraamat, osa 24.2.3

Klõpsake siia, et leida infot teenistusmisjonil teenimise võimaluste kohta Euroopa piirkonnas 


[1] Üldkäsiraamat, osa 24.2