Mis on paastumine?

President Henry B. Eyring

Noormees pühakirju lugemas

Meie Taevane Isa soovib õnnistada kõiki oma lapsi nii vaimsetes kui ka ajalikes asjades. Ta mõistab igaühe vajadusi, valusid ja lootusi. Kui me kellelegi abi pakume, siis tunneb Päästja, justkui oleksime Talle abi pakkunud.

On rohkem näljaseid, kodutuid ja üksikuid Taevase Isa lapsi, kui me suudame aidata. Ja nende arv muutub üha üle jõu käivamaks.

Seega on Issand andnud meile midagi, mida meist igaüks võib teha. See on nii lihtne käsk, et isegi laps saab sellest aru. See on käsk, mis sisaldab imelist lubadust nii abivajajatele kui ka meile.

See on paastuseadus. Jesaja raamatus on sõnad, millega Issand kirjeldab seda käsku ja õnnistusi, mis on saadaval Tema Kiriku liikmetele:

„Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?

Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?

Siis ilmub su valgus otsegu koit ja su paranemine edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees, Jehoova auhiilgus järgneb sulle!

Siis sa hüüad ja Jehoova vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,

kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev!

Ja Jehoova juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal; Ta teeb tugevaks su luud-kondid ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust!” (Js 58:6–11)

 

Seega on Issand andnud meile lihtsa käsu koos imelise lubadusega. Tänapäeval pakutakse meile Kirikus võimalust paastuda üks kord kuus ja anda heldekäelist paastuannetust meie kogudusejuhataja kaudu, et aidata vaeseid ja abivajajaid. Osa sellest annetatud rahast kasutatakse, et aidata inimesi teie ümber, ehk isegi kedagi teie enda perest.

Just nagu teie ja minu paastuannetuse õnnistuse saamine võib muuta südameid, nii võib seda teha ka teiste heaks paastumine.

See lühike aeg, mis me iga kuu paastume, ja see väike summa, mille annetame vaestele, võib anda meile vaid väikese osa sellest muutusest meie loomuses, et meil ei oleks enam soovi teha kurja. Kuid on suurem lubadus, et kui me teeme kõik, mis on mõistuse piires, et palvetada, paastuda ja annetada abivajajate hüvanguks:

„Siis ilmub su valgus otsegu koit ja su paranemine edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees, Jehoova auhiilgus järgneb sulle!

Siis sa hüüad ja Jehoova vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” (Js 58:8–9)

 

Ma palvetan, et me saaksime need suured õnnistused endale ja oma peredele.

 

(Katkend president Henry B. Eyringi 2015. a kevadise üldkonverentsi kõnest.)