Piirkonna juhtide sõnum

Meie Päästja Jeesuse Kristuse tundmaõppimine

Ma tean, et tema poeg, Jeesus Kristus lunastas meie patud. Ma luban teile, et kui te palvetate, uurite pühakirju, teenite teisi, sõlmite Issandaga lepinguid ja tunnistate Temast, siis saate te veel paremini tundma oma Päästjat Jeesust Kristust.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Vanem Tarmo Lepp, Eesti
Vanem Tarmo Lepp, Eesti Piirkonna seitsekümmend, Põhja-Euroopa piirkond

Kui ma olin noor mees, rääkisid misjonärid mulle Jeesusest Kristusest, tema elust ja tema õpetusest. Nüüd, kui olen olnud Kiriku liige kolmkümmend aastat, küsin ma vahel endalt, kas ma ikka tunnen oma Päästjat Jeesust Kristust. Nii nagu teiegi, võin ma vastata: Jah, ma tunnen teda.

Kuid nii nagu jäävad meile võõraks need inimesed, kellega me ei ole kaua suhelnud, nii võib ka meie Päästja meile võõraks jääda. Tema tundma õppimine ja tundmine on jätkuv protsess. Soovin teiega jagada mõningaid tegevusi, mis on minul aidanud Kristust paremini tundma õppida ja jätkuvalt teda tunda.

pix2

Palvetamine

Raamat ”Usule Truu” õpetab meile palve kohta: ”Sinu Taevane Isa armastab sind ja teab sinu vajadusi ning Ta tahab, et sa suhtleksid Temaga palve kaudu. … Kui Jumala poole palvetamine saab sulle harjumuseks, õpid sa Teda tundma ja saad Temaga veelgi lähedasemaks. Sinu soovid sarnanevad üha enam Tema omadega. Sa võid kindlustada ennast ja teisi õnnistustega, mida Ta on valmis sulle andma, kui sa vaid palud usuga.” (1). Kui hakkasin palvetama, siis sain lähedaseks oma Taevase Isaga ja tema Pojaga. Regulaarne palvetamine aitab seda lähedast suhet säilitada. Olen tänulik palve väe eest.

pix3

Pühakirjade uurimine

Mormoni Raamatus kirjeldatakse Moosia poegi järgmiste sõnadega: ”… ja nad olid kasvanud tugevaks tõe tundmises, sest nad olid selge mõistmisega mehed ja nad olid usinalt uurinud pühakirju, et nad võiksid tunda Jumala sõna.” (2). Igapäevane pühakirjade uurimine aitab meil olla vastuvõtlikud Püha Vaimu sosinatele. See tugevdab meie usku, aitab meil vastu panna kiusatustele ja aitab meil tundma õppida meie Taevast Isa ja Tema armastatud Poega.

pix4

Teenimine

Pühakirjade uurimine aitab meil Päästjat tundma õppida. Selleks, et ka ise Tema sarnaseks saada, ei piisa ainult teadmisest, vaid on vaja ka tegutseda. Teisi teenides oleme me Kristuse kaasteenijad.

Kui olin noor kirikuliige, siis olid minu kodumaal rasked ajad ja paljudel oli keeruline majanduslikult toime tulla. Mõnikord kui viisin kirikuliikmetele süüa, jätsin koti ukse taha ja läksin ise minema. Mulle meeldis mõelda, et kui nad leiavad koti söögiga ja nad ei tea kes selle tõi, siis nad tänavad Jumalat, mitte mind. Üks minu lemmikutest pühakirja kohtadest on tähendamissõna halastajast samaarlasest. Samaarlane ei planeerinud selleks päevaks mingit heategu, ta nägi abivajajat ja asus tegutsema. Selle loo lõpus ütles Jeesus seadusetundjale: ”Siis mine ja tee sina nõndasamuti!” (3). See Jeesuse sõnum on suunatud ka meile. Teisi aidates saame me tunda nii nagu Jeesus tundis kui ta teisi teenis.

pix5

Lepingud

Lepingud sõlmitakse kahe või mitme osapoole vahel. Kirikus lepinguid tehes oleme üheks osapooleks meie ja teiseks Jumal.  Meie esimeseks lepinguks oli ristimisleping, mida tehes lubasime võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime. Pühapäeviti käime sakramendikoosolekul, et uuendada meie ristimislepingut. Templites sõlmime me lepingud mis kehtivad ka peale sellest maailmast lahkumist.

President Nelson on öelnud, et me ”suurendame Päästja väge oma elus, kui sõlmime pühi lepinguid ja peame neist lepingutest täpselt kinni. Meie lepingud seovad meid Temaga ja annavad meile jumalikku väge.” (4). Selleks, et aidata ka teistel suurendada Päästja väge nende elus, võiksime me innustada neid ja aidata neil saada osa jumalikest talitustest ja lepingutest.

Baptism

Tunnistamine Jeesusest Kristusest

Meie isiklik tunnistus saab tavaliselt alguse kellegi teise tunnistusest. Minu õde jagas minuga tunnistust peale oma ristimist. Minus tekkis soov kuulda rohkem sellest, millest minu õde oli tunnistanud. Seejärel tulid misjonärid ja tunnistasid Jeesusest Kristusest, tema evangeeliumist ja taastatud kirikust. See oli nii võimas, et muutis minu elu täielikult. Ühe hetkega oli saanud ateistist usklik, kes soovis järgida Kristuse õpetust ja eeskuju. Samamoodi võib meie tunnistus muuta kellegi teise elu. Tänu meie tunnistusele võib keegi õppida tundma Kristust, keda ta varem ei teadnud.

Ma tunnistan teile, et ma tean, et meil on armastav Taevane Isa. Ma tean, et tema poeg, Jeesus Kristus lunastas meie patud. Ma luban teile, et kui te palvetate, uurite pühakirju, teenite teisi, sõlmite Issandaga lepinguid ja tunnistate Temast, siis saate te veel paremini tundma oma Päästjat Jeesust Kristust.


1. Usule Truu – Palve
2. Alma 17:2
3. Luuka 10:37
4. President Russell M. Nelson ”Jeesuse Kristuse väe toomine oma ellu”, Üldkonverents Aprill 2017