Hispaania, Barcelona

Kuulutati välja Hispaania Barcelona templi asukoht

Sellest saab teine Issanda koda Hispaanias

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on avalikustanud Hispaania Barcelona templi asukoha.

Hispaania Barcelona templi asukohta näitav kaart.
Hispaania Barcelona templi asukohta näitav kaart.

Tempel ehitatakse Hispaanias Barcelonas Sant Cugat del Vallèsis Avinguda de la Vía Augusta ja Avinguda de la Clota ristmikule. Plaanide järgi saab tempel olema kahekorruseline ja ligikaudu 2555 ruutmeetri suurune. 2,19 hektari suurusele maatükile ehitatakse ka umbes 1263 ruutmeetri suurune abihoone, milles asuvad külalistemaja, vastuvõtukeskus ja jaotuskeskus. Kiriku president Russell M. Nelson kuulutas Hispaania Barcelona templi välja 2022. aasta aprillis. Sellest saab riigi teine tempel. Hispaania Madridi tempel pühitseti 1999. aastal. Hispaanias elab rohkem kui 130 koguduses üle 61 000 viimse aja püha. 1874. aastal Utah’t külastanud Hispaania armee ohvitseril Melitón González Trejol oli pärast Kirikuga liitumist oluline roll Mormoni Raamatu tõlkimisel hispaania keelde. Esimesed viimse aja pühad ristiti Hispaanias 1950ndatel ja 1960ndatel.

Selle templi üksikasjalik disainiplaan on alles arendamisel. Lisateave, sh välisilme kohta, saab avalikkusele teatavaks hiljem. Nurgakivi panemise kuupäevast teatatakse tulevikus.

Projektijuhid hakkavad peatselt koos linnaametnikega välja töötama selle templi esialgseid plaane ning järgmiste kuude jooksul avalikke dokumente sisse andma.

Viimse aja pühad peavad templit Issanda kojaks ja kõige pühamaks jumalakummardamise paigaks maa peal. Templid erinevad Kiriku kogudusehoonetest. Kõik isikud on teretulnud osalema kohalikes kogudusehoonetes pühapäevastel jumalateenistustel ning teistel nädala sees toimuvatel üritustel. Templite peamine eesmärk on võimaldada ustavatel Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetel osaleda pühades tseremooniates, näiteks pere igaveseks ühendavas abielus ja asendusristimistes surnud esivanemate eest, kellel ei olnud elades võimalik ristitud saada.