Kuidas mina Teda kuulen? #KuulaTeda: Vanem Ronald A. Rasband

Ootasin põnevusega oma misjonikutset. Minu isa oli teeninud misjonil Saksamaal, minu vend oli teeninud misjonil Saksamaal. Sain kirja, „ ‥ te olete käesolevaga kutsutud teenima misjonärina idaosariikide misjonil, mille peakorter asub New Yorgis Ameerika Ühendriikides.”

„Ei! Ei! Ma peaksin minema Saksamaale!”

Läksin siis oma magamistuppa ja haarasin Õpetuse ja Lepingute raamatu. Ja hakkasin lugema.

„Ja sellel idapoolsel maal, ümberkaudsetel aladel, avatakse uks viljarikkaks tööks.”

Mind oli just kutsutud idaosariikide misjonile ja siin ütleb Issand: „Ma olen kutsunud sind sellele idapoolsele maale.” Ma teadsin ilmutuse, selle kirjakoha kaudu, et Issand soovis, et ma läheksin.