Kuidas mina Teda kuulen? 

Vanem Gerrit W. Gong

Üks suur au, mille Issand meile annab, on ulatada abikäsi Tema poegadele ja tütardele.

Ja kui me püüame teenida meid ümbritsevaid inimesi, siis arvan, et Issand annab meile suuremal määral oma armastust nende vastu ja seega ka meie vastu.

Arvan, et kuuleme Tema häält.

Me tunneme Teda teistmoodi. Kui palvetame, et aidata inimesi meie ümber – just sellisele palvele soovib Ta kõige enam vastata.

Arvan, et kui meil on au aidata kedagi üks ühele, siis võime tunda Issanda armastust meie vastu ükshaaval.

Ma õpin isegi, või püüan õppida, kuidas seda hispaania keeles öelda.

Arvan, et see on „El nos ama a cada uno, uno por uno”.

See mõte, et Ta armastab meid, igaühte meist, ükshaaval, on tõepoolest tõsi.

Kuidas teie Teda kuulete? #KuulaTeda