KuulaTeda! President Nelsoni eriline üleskutse

President Russell M. Nelson

Pühakirjades leidub väga vähe pühi juhtumeid, mil kuuldi Jumal Isa häält.  Seepärast, kui Ta midagi ütleb, peame me kuulama.  Korduvalt on Ta isiklikult tutvustanud oma armastatud Poega Jeesust Kristust, kutsudes meid sõnadega „Kuula Teda!”

Kas olete kunagi endalt küsinud, „Miks?”  Mispärast on meie Taevane Isa nii nõudlik ja järjepidev oma palves, et me kuulaksime Tema armastatud Poega Jeesust Kristust?

Jeesus vastas sellele küsimusele ise.  Ta ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!”

Meie Isa armastab meid ja soovib, et igaüks meist otsustaks naasta Tema pühadusse.  Ta anub, et me kuulaksime Jeesuse Kristuse häält, keda Isa on võidnud ja määranud meie Vahemeheks, Päästjaks ja Lunastajaks.

Sel erilisel aastal, kui tähistame esimese nägemuse 200. aastapäeva, kutsun teid mõtisklema sügavalt ja sageli selle võtmeküsimuse üle: Kuidas te Teda kuulate?  Samuti kutsun teid astuma samme et kuulata Teda paremini ja sagedamini.  Terve selle aasta jooksul keskendume erilisel viisil pühas metsasalus aset leidnud ajaloolistele sündmustele.

Ma kutsun teid olema aktiivsed ja otsima võimalusi jagada oma tundeid Issandast Jeesusest Kristusest oma pere ja sõpradega ning kutsudes sõpru endaga kaasa ülestõusmispüha jumalateenistusele.

Nüüd, ühena Issanda erilistest tunnistajatest õnnistan teie püüdlusi astuda Tema lepingurajale ja sellel püsida ning püüda kogu südamest, väest, meelest ja hingest kuulata Teda!

 #KuulaTeda