Kutse üldkonverentsile!

President Russell M. Nelson

Kristus haigeid tervendamas

Mu kallid vennad, õed ja sõbrad! Ma tean, et praegusel hetkel rõhuvad teie meelt mured oma tervise, teie pere tervise ja majanduse pärast. COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt elusid ja häirib tavapäraseid tegevusi. See on lisaks veel teistele väljakutsetele, mida te kahtlemata kogete. Hiljutised maavärinad Salt Lake Citys on vaid üks näide lisastressiallikatest, mis meie muresid suurendavad.

Need väljakutsed panevad paljusid tundma, et maapind nende jalge all liigub. Nad imestavad, millele võivad sel rahutul ajal tõeliselt loota.

See meenutab mulle hiljutist jutuajamist kalli sõbraga. See mees oli teise riigi kõrge riigiametnik, keda ma olen juba aastaid tundnud. Kui ma teda viimati külastasin, olin üllatunud, kui teda toodi meie koosolekule ratastoolis.

See habras sõber rääkis siis. „Olen juba kaua aega olnud väga haige,” ütles ta. „Enamik päevi leban voodis, vahin lakke ja igatsen teada tõde.”

Katsumuste ajal on vähesed asjad sama rahustavad ja lohutavad kui tõde. Apostel Paulus nägi ette meie päeva ja kuulutas prohvetlikult, et ees ootavad rasked ajad. Ta lisas, et on MITMEID, kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.

Tõde on see, et keset rahutu maailma sünget pimedust paistab Jeesuse Kristuse valgus aina eredamalt. Ta suudab rääkida tõde meie südamele ja mõistusele, kui teda otsime ja teda kuulma õpime.

Sellega seoses ootame eelseisvat Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsi 4.–5. aprillil, mille jooksul kuuleme kirikujuhte kõnelemas Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulsusrikkast taastamisest ja sellest, kuidas Tema evangeelium toob meie ellu rahu.

Kuna suured kogudused ei saa praegu koguneda, on selle konverentsi ilme teistsugune. Kuid tõde, et Jeesus Kristus on meie Päästja ja Lunastaja ning et Tema evangeeliumi täius on maa peale taastunud, õpetatakse nagu alati.

Kutsun kõiki, sõltumata teie usutraditsioonist, ühinema meiega tehnoloogia vahendusel ja rõõmustama ilmutatud tõe lohutava jõu üle. Ma armastan teid. Ma palvetan teie eest. Ja kinnitan teile, et Issand valvab meie üle nendel rasketel aegadel.