Kuidas mina Teda kuulen?

  Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Mina leian, et sõna „kuula” on väga huvitav.

  Seda sõna kasutatakse pühakirjades mitu korda ja me ei arva, et see viitab loomulike kõrvadega kuulmist. See tähendab kuulmist meele ja südamega. Mina olen keskendunud sellele, kuidas ma kuulen Jeesuse Kristuse häält, mitte tingimata ainult sõnade või helide abil, vaid kuidas ma kuulen Teda oma meeles ja südames.

  Mõeldes sellele, kuidas ma kuulen Issanda häält, meenub mulle, et ilmutusi edastatakse Püha Vaimu kaudu mitmel viisil, sealhulgas unenägudes, nägemustes, taevaste käskjalgadega vesteldes ja inspiratsiooni saades. Mõned ilmutused saadakse kohe ja tugevalt, teised tuntakse ära pikkamisi ja need on vaevumärgatavad. Enda elus püüan panna end jätkuvalt olukorda, et sagedamini taevast suhtlust kogeda.

  Kuulake Teda teenimispüüdlustes

  Ma leian, et Tema hääle kuulmine ja inspiratsiooni saamine toimub tavaliselt siis, kui ma tegutsen vastavalt mulle antud ülesandele. Leian, et inimesi teenides saame inspiratsiooni konkreetse inimese vajaduste kohta. Kui ma edasi pürgin, siis on see kutse inspiratsiooni saamiseks.

  Kuulake Teda õigemeelse muusika kaudu

  Mulle meeldib laulda kirikulaulu „On usk meile kalju”. Sellel planeedil pole mitte kedagi, kes laulaks halvemini kui mina, kuid selle liigutava muusika ja Päästja lepituse armust ja suutlikuks tegevast väest kõnelevate laulusõnade kombinatsioonist tulevat tunnet ei ole võimalik saada ühelgi teisel viisil. Enamik kirikulaule, mida ma armastan, on taastamisaja laulud, mis õpetavad selliseid õppetunde. Ja nendes sõnumites võite nii muusikas kui sõnades kuulda Tema häält. Muusika on minu jaoks sageli Issanda hääl.

  Kuulake Teda pühakirjade ja siira palve kaudu

  Minu arvates ei ole ühtegi asja, mis oleks olulisem kui lubadus, et ma võin Teda kuulda, võin saada elus Tema juhatust, Tema julgustust, Tema kaitset. See pole keeruline ega raske, kuid on vaimselt nõudlik ja võtab aega. Üks viis, kuidas ma teda kuulen, on pühakirju lugedes. Pühakirjad on Issanda eelsalvestatud hääl. Ja see ei tähenda tingimata hääle kuulmist, kuigi ka seda võib juhtuda. See tähendab kuulda pühakirju tunnete kaudu. See on tunne minu meeles ja tunne minu südames. Minu jaoks on pühakirjad selleks võtmeks, mis aitavad neid mõtteid ja tunded esile kutsuda.

  Kuigi elame hõivatud ja kiiretempolises maailmas, kus paljud hääled nõuavad meie tähelepanu, võin ma olla vagusi ja kuulda Teda. Kui ma kuulen Tema häält pühakirjades ja siiralt palvetades – mitte lihtsalt palvet öeldes, vaid palvetades tõelise kavatsusega –, siis loon vaimselt selle vaikuse, selle aimatavuse, et võin Teda kuulda.

  Kuulake Teda Püha Vaimu kaudu

  Olen aja jooksul õppinud, et üks suur õnnistus, mis kaasneb püüdlusega Püha Vaimu kaaslust saada, on see, et näen ennast sellisena, nagu ma tegelikult olen, ja see on ühtaegu valus ja rõõmu toov. Ma ei kuule häält oma kõrvus, vaid Püha Vaimu väe kaudu meelde kanduvaid mõtteid ja südamesse tulevaid tundeid. Ma näen asju, mida teen hästi, ja näen asju, milles pean end parandama, ja see on muutumise protsess. Püha Vaimu, ilmutaja kaaslus aitab mul näha nii head kui halba, mida ma muidu ei näeks.

  Kuulake Teda, pannes kirja vaimseid muljeid

  Vanem Richard G. Scott õpetas mulle kunagi, et korralikult üles kirjutatud vaimsed teadmised on vajaduse korral kättesaadavad. Kui ma kirjutan seda, mida südames tunnen, neid mõtteid, mis Püha Vaimu väel minu meelde tulevad, sarnaneb see väikestele plaatidele kirjutamisega, pühade kirjutiste, prohvetlike kuulutuste ja ilmutustega. See ei ole rikkalik üksikasjalik märkmete tegemine, see on Tema hääle kuulamine. See on Tema kuulamine ja märkmete tegemine, et võiksin Tema sõnu meeles pidada.

  Me ei pea olema täiuslik, et Teda kuulda

  Ma arvan, et mõnikord saavad ootused meile takistuseks. Edasi pürgimine ja endast parima andmine ei nõua täiuslikkust. Sageli võin arvata, et saan mõne väga tähendusrikka vaimse mulje, kuid enamasti on see väga vaikne, väheaimatav, väga tasane. Kui ootan suurt vastust ja saan palju väikeseid vastuseid, võivad need mulle märkamata jääda. Kui ootan suurt vastust ja saan palju väikeseid vastuseid, võivad need mulle märkamata jääda.

  Mina ja paljud Kiriku liikmed võivad end tunda ebaväärilisena või küsida: „Kas see olin mina või see oli Issanda vaim?” „Kas see oli mulje Pühalt Vaimult?” Vastus on, et peame lõpetama selle pärast muretsemise. Olge head. Andke endast parim, et oma lepinguid austada. Pidage käske. Ma ei pea olema täiuslik. Pean lihtsalt andma endast parima, et oma lepinguid austada. Paljud inimesed mõtlevad: „Jumal ei avaldaks kunagi neid asju minule.” Muidugi avaldaks.

  Kui ma soovin Püha Vaimu kaaslust, heidan kõrvale segajad ja jätan aega vaimse aimuse kalliteks hetkedeks, näen ma uute silmadega ja kuulen uute kõrvadega.