Kiriku koosolekud Eestis on ikka veel peatatud kuni edaspidise teatamiseni

Jumalateenistuste, koosolekute ja tegevuste hoolikas taasalustamine on võimalik pärast Ida-Euroopa piirkonna juhatuselt saadud luba ja ametlikku teadaannet.

Tallinna kogudusehoone

 

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum teatasid varem, et kõik Kiriku liikmete avalikud koosviibimised, sealhulgas pühapäevased koosolekud, on COVID-19 pandeemia tõttu ajutiselt peatatud. 

 

Kiriku juhid lähenevad ettevaatlikkusega mõnes maailmaosas iganädalaste jumalateenistuste ja tegevuste juurde naastes, et tagada liikmete tervishoid ja ohutus.  Ida-Euroopa piirkonna juhatus jälgib hoolikalt olukorda ja kohaliku valitsuse määrusi Eestis. Praegusel hetkel on kõik Kiriku liikmete avalikud kogunemised Eestis ikka veel peatatud kuni edaspidise teatamiseni ja Ida-Euroopa juhatuse ametliku teadaandeni.

 

Kui selline teadaanne aset leiab, töötab Ida-Euroopa juhtkond lähedaselt koos vaia- ja misjonijuhatajatega, pidades nõu piiskoppidega, et teha igal konkreetsel juhul kindlaks koosolekute ja tegevuste kindel ajastus ja formaat. Kohalikele kirikujuhtidele ja liikmetele jagatakse põhimõtteid ja juhised, mis keskenduvad liikmete tervise ja ohutuse kaitsele ning COVID-19 leviku tõkestamisele.