Frankfurt

Kiriku esindajaks ÜROs on kutsutud Ana Maria Bonny Hernandez

Õde Ana Maria Bonny Hernandez kutsui hiljuti kiriku uueks esindajaks VVO naiste õiguste komisjonis Genfis Šveitsis. Hispaaniast pärit Ana Bonny on esimene kiriku liige Euroopas, kes seda ülesannet täitma asub, ja ta vahetab välja aastaid selles ametis teeninud õe Carol McConkie. Õde Ana Bonny asub seda uut kohustust täitma otsekohe.

Ana Maria Bonny Hernandez
Ana Maria Bonny Hernandez on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku uus esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni naiste õiguste komisjonis Genfis.

Nüüdseks vabastatud õde McConkie ütles: „Kui ma teenisin Viimse Aja Pühade Heategevusorganisatsiooni esindajana Genfis VVO naiste õiguste komisjonis, tundsin ma rõõmu erakordsete naiste armsast seltskonnast, kes esindavad erinevaid valitsusväliseid organisatsioone ning seisavad naiste ja tütarlaste füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse ja vaimse heaolu ning edusammude eest.”

Naiste õiguste komisjoni rühm propageerib soolist võrdõiguslikkust ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu ja kaitstust kõikjal maailmas. VVO Genfi NÕK koosneb umbes neljakümne ÜRO poolt akrediteeritud valitsusvälise organisatsiooni (VVO) esindajatest, kellel on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Majandus- ja Sotsiaalnõukogus nõuandev staatus. Üks neist organisatsioonidest on Viimse Aja Pühade Heategevusorganisatsiooni kaudu kirik.

Ana Bonny sündis Madridis Hispaanias. Tema vanemad liitusid kirikuga 1976. aastal ja olid seal kirikus teerajajad. Ana ema õpetas nii teda kui ka ta õde Silviat alati eluraskustele vaatamata Issandat teenima. „Olime väga õnnistatud, et Jeesuse Kristuse evangeelium oli väiksest saadik meiega,” meenutab ta. 1982. aastal kolis tema pere Šveitsi Genfi linna.

The Bonny Hernandez family
Bonny Hernandezi perekond 2021. aastal pildistatud fotol. Vasakult paremale Beatriz Bonny, Ana Bonny, Martin Bonny, Adam Bonny, Morgan Bonny-Powell, David Bonny.

1997. aastal abiellus Ana Bonny oma abikaasa Martin Bonnyga, kes on pärit Buenos Airesest Argentinast. Neil on neli last: kolm poega ja tütar. Nende poeg Luis on juba meie seast lahkunud. Mõtiskledes, mida see tema ja ta pere jaoks tähendab, ütleb ta: „See oli üks väga eriline kogemus, mis võimaldas meil tunda Taevase Isa sügavat armastust, saada teada ja tunnetada, kuidas seda surelikku riiki taevast eraldav eesriie õhenes ja meile kogu igavikuks kustumatu tunde jättis.” Nende vanim poeg Adam on abielus ning kaks ülejäänud last, Beatriz ja David, elavad jätkuvalt kodus nende juures.

See eriline ülesanne tuli perele täieliku üllatusena. „Olen väga tänulik, et ma saan tunda meie Päästja Jeesuse Kristuse armastust ning teenida Teda kogu armastusest ja nii palju, kui hing ihkab,” mõtiskleb ta. Ta tunneb samuti, et tema elu on teda uue kohustuse paremaks mõistmiseks ette valmistanud. „Minu abikaasa ja ema rollid on mulle õpetanud, õpetavad praegu ja alati enim Taevase Isa täiuslikust ja sügavast armastusest kõigi oma laste vastu,” ütleb ta kokkuvõtteks.

Ana Maria Bonny Hernandez with her husband Martin Bonny.
Ana Maria Bonny Hernandez koos oma abikaasa Martin Bonnyga.

Ryan Koch, kes juhib kiriku osalust Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, selgitab selle töö tähtsust, millega õde Ana Bonny on peagi seotud. „Üleilmsete organisatsioonidena tuleb Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja kirikule kasuks rohke häältehulk kogu maaailmas. Õde Ana Bonnyl on täiuslik kombinatsioon usust, evangeeliumiteadmistest ja kogukonnas osalemisest, et kiriku nimel ühendusi ja koostöövõrgustikke luua ning kogu maailmas naiste ja tütarlaste osalust suurendada.”

Oma praeguse rolli üle järele mõeldes kinnitab õde Ana Bonny, et iga inimolendi ja eriti Tema eriliste tütarde jumaliku väärtuse otsimine siin maa peal on erakordne ja sügavmõtteline vaimne seiklus. „Ma soovin, et ma saaksin toetada kõiki naisi maailmas ja panustada kogu oma armastusega kõigi nende heaollu.”