Salt Lake City, Utah’ osariik

Kirik tähistab 10-aastast koostööd UNICEF-iga

Ameerika Ühendriikide UNICEF-i juhid külastavad Kiriku humanitaarabiga seotud asukohti Salt Lake Citys

UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru juhid külastasid 12. jaanuaril 2023 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku humanitaarabiga seotud asukohti Salt Lake Citys Utah’ osariigis. UNICEF ja Kirik tähistavad üle maailma asuvate abi vajavate laste aitamise kümneaastast koostööd.

Delegatsiooni võõrustasid Kiriku peakorteris Kiriku vanemjuhid ning Kiriku hoolekande ja enesega toimetuleku osakond. Kolmapäeva õhtul osaleti Templiväljakul õhtusöögil koos Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Gary E. Stevensoni, juhtivpiiskopi Gérald Caussé, Abiühingu üldjuhataja Camille N. Johnsoni ning hoolekande ja enesega toimetuleku teenuste tegevdirektori Blaine R. Maxfieldiga.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtivpiiskop Gérald Caussé tervitab UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru esindajaid ja teisi külastajaid neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 nende külaskäigul Kiriku peakorterisse Sale Lake Citys Ameerika Ühendriikides.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtivpiiskop Gérald Caussé tervitab UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru esindajaid ja teisi külastajaid neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 nende külaskäigul Kiriku peakorterisse Sale Lake Citys Ameerika Ühendriikides.

„Me väljendame tänu pikaaegse koostöö eest UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haruga. Nende töö hoolitseda haavatavate laste ning nende perede eest üle kogu maailma on väga tihedalt seotud Kiriku ülemaailmse fookusega, mis on suunatud toitumisele varajases lapsepõlves. Me püüame järgida Kristuse üleskutset armastada ja teenida oma ligimest,” üles piiskop Caussé.

„Meid innustab võimalus teha tööd koos UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haruga, et aidata võimaldada lastele paremat toitumist ja tervist,” ütles juhataja Johnson.

„Kõik, mida olen näinud, on olnud väga hämmastav,” ütles UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru president ja CEO Michael Nyenhuis oma esimesel külaskäigul Salt Lake Citysse. Nyenhuis ise töötab New York Citys. „Te ei ole vaid heategijad. Teid on kutsutud seda tegema ja ma arvan, et see kutse, mis usklikel on selle töö jaoks, muudab nad pühendunumaks,” ütles Nyenhuis.

UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru juhid seisavad neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 koos Kiriku humanitaarabi esindajatega Kristuse kuju ees, mis on välja pandud Kiriku konverentsikeskuses Salt Lake Citys Utah’ osariigis. Pildil vasakult paremale: humanitaarteenuse vanemjuht Robert Hokanson, humanitaarteenuse juht Sharon Eubank, UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru president ja CEO Michael Nyenhuis, UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru tegevdirektor Rachel Steinberg ning UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru direktori abi Sarah Callaway.
UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru juhid seisavad neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 koos Kiriku humanitaarabi esindajatega Kristuse kuju ees, mis on välja pandud Kiriku konverentsikeskuses Salt Lake Citys Utah’ osariigis. Pildil vasakult paremale: humanitaarteenuse vanemjuht Robert Hokanson, humanitaarteenuse juht Sharon Eubank, UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru president ja CEO Michael Nyenhuis, UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru tegevdirektor Rachel Steinberg ning UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru direktori abi Sarah Callaway.

Ülemaailmse Kiriku humanitaarabiteenuste direktor Sharon Eubank oli UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru juhtide giid ringkäigul humanitaarabikeskuses ja Welfare Square väljakul.

„Ma loodan, et näete kolme asja,” ütles õde Eubank rühmale. „Ma loodan, et näete tõendeid sellest, et inimesed proovivad rakendada oma usku Jeesusesse Kristusesse praktiliste tegude kaudu. Ma loodan, et te näete inimhinge väärikuse austamist, sh kõikide inimeste, hoolimata nende usust või traditsioonist või poliitilisest veendumusest. Ja ma loodan, et te näete, et vabatahtlikult ilma tasu saamata endast väljapoole teenimise eetos on hea sotsiaalse sidususe jaoks ning et see on inimhingele hea.”

UNICEF-i Ameerika Ühendriikide haru juhid kohtusid Templiväljakul ka Kiriku juhtivpiiskopkonnaga. „Ma arvan, et saame Kirikuga tõhusalt koostööd teha mitmes valdkonnas ja üks neist on vaktsineerimine,” selgitas Nyenhuis. „Ja siis loomulikult toitumisvaldkonnas. Praegu näeme, et maailmas on laialdane laste toitumiskriis.”

Töötaja sorteerib neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 abivajavatele peredele annetatud riideid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku humanitaarabikeskuses Salt Lake Citys Ameerika Ühendriikides.
Töötaja sorteerib neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 abivajavatele peredele annetatud riideid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku humanitaarabikeskuses Salt Lake Citys Ameerika Ühendriikides.

Koostöö ajalugu

2013. aastal toetas Jeesuse Kristuse Kirik UNICEF-i Jordaania haru vaktsineerimisel. 2014. aastal ühines Kirik partnerite koalitsiooniga, et toetada programme, mis kõrvaldaksid emade ja vastsündinute seas teetanusse haigestumise.

Kiriku tugi on jõudnud 10 miljoni naiseni vaktsiini kaudu, mis aitab nende vastsündinuid kaitsta teetanuse eest ning on aidanud vähendada sellega kimpus olnud riikide arvu 50-lt 12-le.

Esimene hädaabipartnerlus leidis aset aastal 2015, et aidata Euroopa pagulasi. Learning for Life [Eluks õppimine] partnerluse kaudu on abistatud 115 000 last; koostöö sai alguse 2018. aastal Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Keenias, Sudaanis ja Ugandas. 2021. aastal liitus Kirik COVID-19 vaktsiini ülemaailmse jaotuspüüdlusega.

„Alates sellest ajast oleme üle maailma laiali jaganud 1,8 miljardit vaktsiinidoosi ning aidanud mitte küll COVID-i kriisi lõpetada, kuid kindlasti aidanud kaasa sellele, et see on rohkem kontrolli all,” märkis Nyenhuis.

Lisaks osales Kirik eelmisel aastal UNICEF-i ülemaailmses programmis No Time to Waste [Pole aega raisata], et hoida ära lapsepõlve alatoitlust ning seda ravida.

Welfare Square väljaku töötajad Salt Lake Citys Utah’ osariigis valmistavad neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 abivajajatele jagamiseks ette õunapüreepurke.
Welfare Square väljaku töötajad Salt Lake Citys Utah’ osariigis valmistavad neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 abivajajatele jagamiseks ette õunapüreepurke.

„See ülemaailmne püüe on eriti kooskõlas Kiriku Abiühingu eesmärgiga vähendada kannatusi, kaasa arvatud nende laste kannatusi, kes kannatavad alatoitumuse käes,” ütles juhataja Johnson. „Me väljendame oma armastust kogu maailma elavate laste vastu ning oleme pühendunud tööle aidata lõpetada elu ähvardavad alatoitluse vormid ning võimaldada väikestele lastele tervislikum, rõõmsam elu.”

„Ei ole mitte kedagi paremat kui UNICEF, et minna keerulistesse kohtadesse ja jääda sinna väga kauaks, et teha kindlaks, et kõige haavatavamatel lastel on juurdepääs kõigele vajalikule,” lisas õde Eubank. „Kohtades, kus Kirikul ei ole kogudusi, kontoreid ega veokeid. UNICEF on seal ning nende pühendumus on kindel. Ning ma arvan, et me oleme selle mõju näinud.”

„Ma nägin täna, et Kirik tõesti elab oma missiooni järgi, mille Jeesus andis, et olla Tema käteks ja jalgadeks oma kogukondades ja siis ka kogu maailmas,” ütles Nyenhuis lõpetuseks.

„Kiriku võtmetähtsusega eesmärk on aidata vähendada ülemaailmselt järjest suurenevat nälga ja alatoitumust,” ütles Maxfield. „Meie panus UNICEF-i Ameerika Ühendriikide harule ja koostöö nendega aitab üle maailma kõige haavatavamaid lapsi ja emasid.”

Vilja silohoidla neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 Jeesuse Kristuse Kiriku Welfare Square väljakul Salt Lake Citys Ameerika Ühendriikides.
Vilja silohoidla neljapäeval, 12. jaanuaril 2023 Jeesuse Kristuse Kiriku Welfare Square väljakul Salt Lake Citys Ameerika Ühendriikides.