Berliin, Saksamaa

Jeesuse Kristuse Kirik toob 2023. aasta eriolümpia maailmamängudele kokku suurima vabatahtlike rühma

Üle 700 noore täiskasvanu teenib vabatahtlikuna Berliini eriolümpial sponsitud teeninduskonverentsi vahendusel

Rohkem kui 700 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku noort täiskasvanud liiget ja sõpra kogunes eelmisel nädalal Berliini üle-euroopalisele teenistuskonverentsile, mille keskmes oli vabatahtlik töö 2023. aasta eriolümpial. Vabatahtlikena kutsuti neid osalema ka suurel avatseremoonial Berliini olümpiastaadionil, kus oli umbes 50 000 pealtvaatajat.

Teenistuskonverents algas reedel, 16. juunil 2023 ja lõppes pühapäeval, 25. juunil. Konverentsil osalejaid tuli kokku kogu maailmast, suurem osa Euroopast, esindades 48 riiki.

Kaks noort täiskasvanut, Dan Winkler Saksamaalt ja Tabita Aversa Brasiiliast, olid osa Kiriku konverentsi korraldusmeeskonnast. „Kõik selle konverentsi elemendid keskendusid teiste abistamisele,” rääkis Tabita. „Meie peamine eesmärk oli olla terve päev abiks eriolümpial ja öösel toimusid meie poolt plaanitud lisategevused,” jätkas ta. „Loodan, et kõik tundsid seda armastust, mida Jumal tunneb kõigi oma laste vastu. See armastus ajendas mind sellel konverentsil abiks olema ja ma loodan, et kõik tundsid sama selle koos veedetud aja jooksul ja teistele head tehes,” ütles Tabita lõpetuseks.

„See konverents oli veidi erinev sellest, mida me tavaliselt teeme, sest see ei hõlmanud ainult head ajaveetmist, suhtlemist või vaimset kasvu, vaid ka oma aja, jõu ja annete andmist, et teisi teenida,”  ütles Dan. „Eriolümpia raames teenime inimesi meie ühiskonnas, kes vajavad erilist lisatuge. Neil on puudusi teatud valdkondades, mis nõuab meilt suuremat pühendumist, kui me tavaliselt sellisel konverentsil annaksime,” täheldas ta. „Loodan, et kõik osalejad tundsid seda erilist teenimisvaimu ja jagavad seda teistega kogu maailmas. Sellest võib siis saada midagi palju suuremat kui ainult hea mälestus konverentsist, ehk isegi liikumine, mis ühendab meid piirideüleselt ja kõigiga meie ümber,“ lisas Dan kokkuvõtvalt.

Kirik Euroopas pakkus majutust, toitlustamist ja seltskondlikku tegevust kõigile konverentsil osalejatele, kelle hulka kuulusid koguduse liikmed ja sõbrad vanuses 18 kuni 35 aastat. Eriolümpiaorganisatsioon pakkus ühistransporti, transporditeenuseid, vabatahtlike varustust, koolitust ja ülesandeid enam kui 21 vabatahtliku rolli jaoks. Vabatahtlikud võisid osaleda kas viiepäevase perioodi jooksul või kogu ürituse ajal.

„Koostöö suurte rühmadega, nagu Jeesus Kristuse Kirik, on meeldiv kogemus nii rühmadele kui ka meile,” kiitis eriolümpia vabatahtlike juht Oliver Büttel. „Rühmad hoiavad alati kokku ja on abivalmid, sest on usaldusväärsed ja neile saab loota. Neil on suur osa vabatahtliku töö kogemuses,” jätkas Büttel. „Loodame, et Kiriku abiga suureneb teadlikkus ühiskonda kaasamisest, mitte ainult teema enda olulisuse, vaid ka selle asjakohase mitut spordiala kaasava ürituse suuruse ja vajalikkuse tõttu.”

Kiriku teenistuskonverentsile registreerumiseks pidid kõik osalejad end esmalt eriolümpial vabatahtlikena registreerima. Vabatahtlike vahetused toimusid kogu päeva jooksul kaheksas ametlikus olümpiapaigas terves Berliinis. Õhtuti korraldas Kirik seltskondlikke üritusi, mille hulgas olid tantsimine ja rannapidu, vabaõhukino, karaoke, töötoad ja pühapäeval suured jumalateenistused.

„See on üldiselt nii tore, et teeb mulle kohe hea tuju,” ütles Samual Tessa, noor täiskasvanud vabatahtlik Prantsusmaalt. „Ja üldse on meie ümber nii palju positiivsust. Me lihtsalt hoiame üksteist ja see ongi selle kõige mõte,” jätkas Tessa.

Koostöö eriolümpiaorganisatsiooniga sündis Berliinis teeniva seeniormisjonäride paari lihtsa kontakti kaudu. Jeesuse Kristuse Kirikus saavad eri vanuserühmade liikmed teenida vabatahtlikuna erinevates rollides nii kodus kui ka välismaal.

„Varem töötasin erivajadustega laste kehalise kasvatuse õpetajana,” rääkis Robert Swift, vanemmisjonär Las Vegasest. „Tahtsin Berliinis misjonil olles midagi sarnast teha ja avastasin veebis, et eriolümpiale otsitakse vabatahtlikke. Rääkisime neile, et meil on palju noori täiskasvanuid, kes tahaksid kogukonda teenida ja mängudel vabatahtlikena teenida,” selgitas Swift.

Sõna levis kiiresti Euroopa ja isegi kogu maailma noorte täiskasvanute seas, kes soovisid kohtuda erinevatest riikidest ja kultuuridest inimestega ning aidata teisi selle sisuka algatuse kaudu. Kiriku Euroopa piirkonna juhatus otsustas toetada seda ainulaadset eriolümpia ajal toimuvat teenistuskonverentsi, et anda noortele täiskasvanutele võimalus näidata oma armastust Jumala vastu teisi abistades ning ühtsus- ja kuuluvustunnet edendades.

„See on esimene kord, kui ma näen Kirikus nii suurt noorte rühma tegemas midagi, mis ei ole ainult Kiriku üritus, vaid on avatud maailmale, avatud tervele kogukonnale,” ütles Kiriku Kesk-Euroopa piirkonna juhataja vanem De Feo. „Seda peaksime tulevikus üha rohkem tegema,” jätkas ta. „Kogukonnas teenides oleme abiks just nagu Jeesus Kristus ja seetõttu tunneme, et võime saada rohkem Tema sarnaseks ja meie olemus muutub.”

Kui vanem De Feo käest küsiti, millised on tema lootused teistele Euroopa regioonidele seoses teiste abistamisega, vastas vanem De Feo: „Ma arvan, et peaksime levitama teiste aitamise sõnumit ja tunnet, et sütitada inimestes rohkem positiivseid tundeid. Sellest saab vaimne hoog ja paljudel tekib soov teisi aidata. Kui tuleme kokku ja teeme jätkuvalt head, suudame teha suuri asju,” lisas vanem De Feo lõpetuseks.

Eriolümpia maailmamängud on maailma suurim kaasav spordisündmus, kus 26 spordialal osaleb umbes 7000 puuetega sportlast. Sel aastal oli mängudel abiks üle 12 000 vabatahtliku üle kogu maailma.