Jagage Päästja evangeeliumi taastamise sõnumit

President Russell M. Nelson

püha metsasalu

Kui ma kõnelesin viimasel sügisesel üldkonverentsil, siis määrasin 2020. aasta kahesajandaks aastapäevaks, mis tähistab 200 aastat ajast, mil Jumal Isa ja Tema armas Poeg Jeesus Kristus ilmusid nägemuses Joseph Smithile. See inimajaloo ainulaadne sündmus pani alguse Issanda evangeeliumi taastamisele – taastamisele, mis jätkub tänase päevani. Kui õnnistatud me oleme, et elame selle nägemuse valguses. Selle nägemusega tuli uus arusaamine Jumala, meie Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristuse tõelisest olemusest.

Jumal armastab kõiki oma lapsi ning Tal on nägemus meist igaühe jaoks. Samamoodi nagu Ta kuulas Joseph Smithi palvet 1820. aastal, kuulab Ta ka teid ja soovib teiega oma Vaimu kaudu rääkida. Taevane Isa soovib teid enda juurde. Meie soovime teid enda juurde. Sellest saab üks oluline aasta. Me kutsume teid võtma osa Päästja evangeeliumi jätkuva taastamise sõnumi jagamisest. Me anname selle kohta peagi lisainfot, kuid te võite teha algust täna, tegutsedes vastavalt üleskutsele, mille andsin teile viimasel üldkonverentsil, et te sukelduksite taastamise imelisse valgusesse.

Me kutsume teid võtma osa Päästja evangeeliumi jätkuva taastamise sõnumi jagamisest. Mida see endast kujutab? Soovi korral alustage oma ettevalmistusi, lugedes uuesti Joseph Smithi ülestähendust esimesest nägemusest, nagu see on kirjas Kallihinnalises Pärlis. Või mõtisklege tähtsate küsimuste üle, nagu „Mil moel erineks minu elu, kui ühtäkki võetaks minult teadmised, mida olen saanud Mormoni Raamatust?” või „Kuidas on esimesele nägemusele järgnenud sündmused muutnud minu ja minu lähedaste elu?”.

Valige endale ise küsimused. Kavandage omaenda plaan. Tegutsege nende üleskutsete ajel, et valmistada ennast ette tähtsate jätkuva taastamise sõnumite jagamiseks. Kui otsite nendes püüdlustes Jeesust Kristust, siis valmistab Jumal teid ette suurema valguse saamiseks. Teie isiklik ettevalmistus aitab muuta kevadise üldkonverentsi teie jaoks mitte ainult meeldejäävaks, vaid unustamatuks. Nüüd on aeg tegutseda! See on pöördepunkt Kiriku ajaloos ja teie osa selles on oluline.

Ma tunnistan, et Jeesus Kristus elab. Ta juhib seda Kirikut tänapäeval. Jumal usaldab, et meie – meie kõik – mängime olulist rolli Tema evangeeliumi taastamisel.