Isiklik suhe Jumalaga

Mariann Timakov

Kolm tüdrukut

Mulle on alati väga meeldinud Mormoni Raamatus lugu Enosest. Enos otsis palves Jumalat, et saada oma patud andeks, ning talle andestati tema tugeva usu tõttu. Ta elas kuulekana Jumala käskudele ja tal oli isiklik suhe Jumalaga. Ta palvetas ja arendas oma suhet Jumalaga, mille tõttu ta oli Jumala väest mõjutatud jutustama rahvale ja kuulutama sõna vastavalt tõele, mis on Kristuses. Tal oli isiklik ja pidev suhe Jumalaga ning see tähendas, et ta teadis, mida Jumal soovib, milleks sellel hetkel oli kuulutada evangeeliumi.

Enose raamatu 26. salm väljendab Enose mõtteid misjonitööst:

„Ja ma olen kuulutanud seda kõik oma päevad ja olen selle üle rõõmu tundnud rohkem kui millegi muu üle maailmas.” See näitab, et Tema suhe Jumalaga tugevnes. Ta tundis suurimat rõõmu, tehes seda, mida Jumal oli juhatanud teda tegema. 27. salmis ta jätkab öeldes: „Ja varsti ma lähen oma puhkepaika, mis on minu Lunastaja juures, sest ma tean, et Temas ma puhkan.” Enose tugev tunnistus ja usk õnnistasid teda teadmise ja rahuga tulevikku suhtes.

Ühel päeval pärast pikka koolipäeva tundsin ma Püha Vaimu õhutust jääda kooli ja mitte minna kohe koju nagu tavaliselt. Ma sattusin nägema oma klassiõdesid, kes olid samuti jäänud kooli kauemaks, ning ma otsustasin minna nende juurde. Me hakkasime rääkima ja millegipärast hakkasime me rääkima Jumalast.

Sellel hetkel sain ma jagada oma tõekspidamisi, tunnistada neile Päästjast ja jagada oma tunnistust taastatud evangeeliumist.

Sellist hetke ei oleks olnud, kui mul ei oleks suhet Jumalaga ning kui ma ei oleks kuulanud Püha Vaimu juhatust. Tänu sellele võimalusele jagada oma tunnistust tugevnes minu enda tunnistus ning mu suhe Jumalaga. Ma nägin Jumala kätt enda elus ning palvetasin Tema poole tänus, et ta võimaldas sellise hetke.

Ma tean, et Jumal tahaks, et kõigil tema lastel võiks olla isiklik suhe oma vaimse Isaga ning selleks on vaja jagada teistega evangeeliumi – rõõmusõnumit. Ma tean, et kui me seda teeme, siis saame rohkem Päästja-sarnaseks, nagu Temagi teenis ja jagas evangeeliumi, kui oli siin maa peal. Ma tean, et Jumal tahab, et me teeksime misjonitööd ja teeniksime, sest see mitte ei too rõõmu üksnes teiste inimeste ellu, vaid suurimat rõõmu ka meie ellu, nagu see tõi suurimat rõõmu Enosele. Meie suhe Jumalaga tugevneb, kui me jagame evangeeliumi ja teenime inimesi enda ümber.