Head Vabariigi aastapäeva!

eesti maastik

Kallid õed ja vennad!

Täna möödub 104 aastat sellest, kui kuulutati välja meie riik, kus me saame vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida. Nii nagu muistsel ajal pidid nefilased kaitsma oma kodumaad – kaitsma oma õigust kummardada oma Jumalat, kaitsma oma naisi ja lapsi ning oma vara, nii tuleb seda teha ja olla jätkuvalt valvel ka Eesti riigil. See vabadus kätkeb endas meie võimalust saada päästetud ja võtta vastu Jeesuse Kristuse evangeelium.

Me elame vabal maal. Me ei peaks seda võtma iseenesestmõistetavalt. See on suur õnnistus, mille eest me peaksime iga päev tänulikud olema, mille eest palvetama ja meie Taevast Isa tänama. Me peaksime andma endast kõik, et nendest õnnistustest saaksid osa ka meie lapsed ja lapselapsed.

Head Vabariigi aastapäeva!

Eesti ringkonna juhatus

Siim Schneider
Erki Kõiv
Märt Baumer